Документ 372-IV, действует, текущая редакция — Редакция от 25.11.2003, основание - 1328-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про встановлення розміру мінімальної
заробітної плати на 2003 рік
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 6, ст.54 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 33-34, ст.267 )
( Про встановлення з 1 грудня 2003 року розміру мінімальної
заробітної плати 205 гривень на місяць додатково див. Закон
N 1328-IV ( 1328-15 ) від 25.11.2003, ВВР, 2004, N 14, ст.204 )

Стаття 1. Встановити з 1 січня 2003 року розмір мінімальної
заробітної плати 185 гривень на місяць, а з 1 грудня 2003 року -
237 гривень на місяць. ( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 2. Кабінету Міністрів України:
у місячний термін внести на затвердження Верховної Ради
України обсяги додаткової дотації місцевим бюджетам на підвищення
мінімальної заробітної плати працівникам бюджетної сфери;
до 1 березня 2003 року внести на розгляд Верховної Ради
України пропозиції про поетапне наближення розміру мінімальної
заробітної плати до прожиткового мінімуму та про внесення змін до
законів України, у нормах яких для розрахунків застосовується
мінімальна заробітна плата.
Стаття 3. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 грудня 2002 року
N 372-IVвверх