Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 12.03.19873690-XI
Документ 3690-XI, поточна редакція — Затвердження від 31.07.1987, підстава - 4279-XI

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР
про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1987, N 12, ст. 226 )
( Указ затверджено Законом
N 4279-XI ( 4279-11 ) від 11.07.87, ВВР, 1987, N 29, ст.546 )

З метою дальшого вдосконалення законодавства Президія
Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 24, ст. 553;
N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326; N 27, ст. 539; N 52, ст.
1057) такі зміни і доповнення:
1. Доповнити Кодекс статтею 103-2 такого змісту:
"Стаття 103-2. Пошкодження газопроводів при провадженні
робіт
Пошкодження газопроводів (крім магістральних) та їх
устаткування при провадженні робіт -
тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян
у розмірі до тридцяти карбованців і попередження або накладення
штрафу на службових осіб - до п'ятдесяти карбованців".
2. Частину другу статті 218 після цифр "103-1" доповнити
цифрами "103-2".
3. У пункті 1 частини першої статті 255:
в абзацах дев'ятому і десятому слова "Міністерства сільського
господарства СРСР" замінити словами "Державного агропромислового
комітету СРСР";
абзац двадцять перший після цифр "103-1" доповнити цифрами
"103-2".

Голова Президії Верховної
Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 12 березня 1987 року
N 3690-XIвгору