Документ 369-IV, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 26.12.2008, основание - 674-VI

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови ВР
N 674-VI ( 674-17 ) від 17.12.2008, ВВР, 2009, N 9, ст.135 }
Про внесення зміни до Постанови
Верховної Ради України від 21 грудня 2000 року
"Про продовження терміну використання житлових
чеків для приватизації державного житлового фонду"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 7, ст.74 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У пункті 1 Постанови Верховної Ради України від 21 грудня
2000 року "Про продовження терміну використання житлових
чеків для приватизації державного житлового фонду" ( 2160-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 4, ст. 26) цифри і
слова "до 31 грудня 2002 року" замінити цифрами і словами
"до 31 грудня 2006 року".
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 25 грудня 2002 року
N 369-IVвверх