Документ 3651-XII, первая редакция — Принятие от 25.11.1993
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до декретів Кабінету
Міністрів України про валютне регулювання

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 49, ст.462 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до декретів Кабінету Міністрів України такі зміни:
1. Пункт 1 статті 8 Декрету Кабінету Міністрів України від 19
лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і
валютного контролю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 17, ст.184) викласти в такій редакції:
"1. Для валютних операцій використовуються валютні (обмінні)
курси іноземних валют, виражені у валюті України, курси валютних
цінностей в іноземних валютах, а також у розрахункових
(клірингових) одиницях. Зазначені курси встановлюються
Національним банком України за погодженням з Кабінетом Міністрів
України".
2. У статтях 1 і 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 19
лютого 1993 року N 17-93 "Про порядок здійснення розрахунків у
іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 17, ст.186) число і слова "90 календарних днів" замінити на
число і слова "30 календарних днів".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 25 листопада 1993 року
N 3651-XIIвверх