Документ 364-V, действует, текущая редакция — Принятие от 16.11.2006
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 07.12.2006. Посмотреть в истории? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" щодо сплати страхових
внесків гірничими підприємствами
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 2, ст.16 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Розділ XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376; 2004 р., N 49, ст. 528; 2005 р., N 6, ст. 137, NN 17-19, ст. 267, N 25, ст. 339, N 29, ст. 382; 2006 р., N 1, ст. 18, N 4, ст. 52, N 37, ст. 318, N 39, ст. 331) після пункту 13 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
     "14. Установити, що у 2007 році гірничі підприємства зобов'язані сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніш як через 28 календарних днів з дня закінчення цього періоду".
 
     У зв'язку з цим пункти 14 і 15 вважати відповідно пунктами 15 і 16.
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 16 листопада 2006 року
N 364-Vвверх