Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268
Постановление Кабинета Министров Украины от 10.05.2018363
Документ 363-2018-п, действует, текущая редакция — Принятие от 10.05.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 18.05.2018. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 травня 2018 р. № 363
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632, № 29, ст. 2092; 2013 р., № 67, ст. 2439; 2015 р., № 28, ст. 795, № 94, ст. 3208; 2017 р., № 44, ст. 1367, № 80, ст. 2455) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 363

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268

1. В абзаці другому пункту 1 слова “для державних службовців відповідних категорій” замінити словами “цією постановою,”.

2. Абзац другий підпункту “в” підпункту 1 пункту 2 після слів “50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця” доповнити словами “, посадової особи місцевого самоврядування”.

3. Підпункт 4 пункту 3 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“службовцям органів місцевого самоврядування у відсотках до посадового окладу в таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків - у порядку, визначеному Положенням про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 р. № 1049 “Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших державних органів”;”.

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим.

4. Додатки 48-55 до постанови викласти в такій редакції:


“Додаток 48
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 363)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату (секретаріату) обласних, Київської та Севастопольської міських рад

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Голова ради, Київський міський голова

15 400

Перший заступник голови ради, заступник міського голови - секретар Київської міської ради

13 800

Заступник голови ради

12 400

Голова постійної комісії з питань бюджету

10 500

Керуючий справами

10 500

Начальник управління

9 000

Начальник відділу

7 500

Начальник відділу у складі управління

6 000

Завідувач самостійного сектору

6 500

Завідувач сектору у складі управління, відділу

5 400

Помічник голови ради, радник, консультант

4 900

Головний спеціаліст, помічник заступника голови

4 800

Провідний спеціаліст

4 400

Спеціаліст I категорії

4 300

Спеціаліст II категорії

3 700

Спеціаліст

3 500


Додаток 49
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 363)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату районних, районних у мм. Києві та Севастополі рад

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

район у м. Києві

район, район у м. Севастополі

Голова ради

11 300

11 000

Заступник голови ради

9 800

9 700

Керуючий справами

8 400

8 300

Начальник відділу, головний бухгалтер

6 350

6 300

Завідувач сектору

5 400

5 300

Радник, консультант голови ради

4 150

4 150

Головний спеціаліст

4 100

4 100

Провідний спеціаліст

3 550

3 500

Спеціаліст I категорії

3 450

3 400

Спеціаліст II категорії

3 400

3 350

Спеціаліст

3 300

3 300


Додаток 50
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 363)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих комітетів, сільських, селищних рад, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад, та їх виконавчих комітетів

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

у містах із чисельністю населення понад 1 млн. осіб

за групами міст

у містах, населених пунктах об’єднаних територіальних громад із чисельністю (загальною чисельністю) населення, тис. осіб

поза групою

I

II

III

понад 15

до 15

Міський голова, сільський голова, селищний голова

12 200

11 900

11 600

11 200

9 800

8 000

7 500

Перший заступник: міського голови, сільського голови, селищного голови

11 200

10 500

10 200

9 800

8 400

7 500

7 000

Заступник з питань діяльності виконавчих органів: міського голови, сільського голови, селищного голови, секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

9 900

9 700

9 600

9 500

8 000

7 000

6 600

Староста

9 900

9 700

9 600

9 500

8 000

7 000

6 600

Директор департаменту міської (міста обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) ради

7 700

7 600

7 500

7 400

7 000Начальник управління

6 700

6 600

6 500

6 400

6 300

6 200


Начальник відділу, головний бухгалтер

6 400

6 350

6 300

6 200

6 000

5 900

5 800

Завідувач сектору

5 500

5 400

5 300

5 200

5 100

5 000


Державний реєстратор, адміністратор

4 800

4 800

4 800

4 800

4 400

4 400

4 400

Радник, консультант голови ради

4 810

4 810

4 810

4 810

4 410Помічник голови ради

4 800

4 800

4 800

Головний спеціаліст

4 800

4 800

4 800

4 800

4 400

4 400

4 400

Провідний спеціаліст

4 400

4 400

4 300

4 250

4 100

4 100

4 100

Спеціаліст I категорії

4 300

4 300

4 100

4 050

4 000

4 000

4 000

Спеціаліст II категорії

3 700

3 700

3 600

3 550

3 500

3 500

3 400

Спеціаліст

3 400

3 400

3 300

3 200

3 100

2 900

2 900

__________
Примітка.


Посада адміністратора вводиться у виконавчому органі міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, а також у виконавчому органі міської ради міста районного значення, селищної, сільської ради у разі створення центру надання адміністративних послуг відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги”.


Додаток 51
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 363)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів департаментів, управлінь, відділів, інших виконавчих органів міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад, виконавчих органів сільських, селищних рад, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

у містах із чисельністю населення понад 1 млн. осіб

за групами міст

у містах, що не належать до груп за оплатою праці, населених пунктах об’єднаних територіальних громад

поза групою

I

II

III

Директор департаменту

7 700

7 600

7 500

7 400

7 000


Начальник самостійного управління, відділу

7 000

6 900

6 800

6 700

6 500

6 400

Начальник управління, відділу у складі департаменту

6 700

6 600

6 500

6 400

6 300

6 200

Начальник відділу у складі управління, головний бухгалтер

6 400

6 350

6 300

6 200

6 000

5 900

Завідувач сектору

5 500

5 400

5 300

5 200

5 100

5 000

Державний реєстратор, адміністратор

4 800

4 800

4 800

4 800

4 400

4 400

Головний державний соціальний інспектор, головний спеціаліст

4 800

4 800

4 800

4 800

4 400

4 400

Державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст

4 400

4 400

4 300

4 250

4 100

4 100

Спеціаліст I категорії

4 300

4 300

4 100

4 050

4 000

4 000

Спеціаліст II категорії

3 700

3 700

3 600

3 550

3 500

3 500

Спеціаліст

3 400

3 400

3 300

3 200

3 100

2 900вверх