Про порядок введення в дію Закону України "Про вибори народних депутатів України"
Постановление Верховной Рады Украины от 18.11.19933623а-XII
Документ 3623а-XII, текущая редакция — Принятие от 18.11.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про вибори народних депутатів України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 48, ст. 456 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Ввести в дію Закон України "Про вибори народних депутатів
України" ( 3623-12 ) з 27 листопада 1993 року.
2. До приведення законодавства України у відповідність з
Законом України "Про вибори народних депутатів України" чинні
акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Доручити Президії Верховної Ради України забезпечити
видання масовим тиражем Закону України "Про вибори народних
депутатів України".
4. Доручити комісіям Верховної Ради України у питаннях
законодавства і законності, з питань діяльності Рад народних
депутатів, розвитку місцевого самоврядування підготувати і внести
на розгляд Верховної Ради України необхідні зміни і доповнення до
законодавства України, що випливають з цього Закону.

Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ
м. Київ, 18 листопада 1993 року
N 3623а-12вверх