Про робочу групу з питань реформування прокуратури та адвокатури
Распоряжение Президента Украины; Состав коллегиального органа от 22.11.2011362/2011-рп
Документ 362/2011-рп, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 24.02.2015, основание - 96/2015

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
N 96/2015 ( 96/2015 ) від 20.02.2015 }
Про робочу групу з питань реформування
прокуратури та адвокатури

З метою підготовки узгоджених пропозицій щодо реформування
прокуратури та адвокатури з урахуванням загальновизнаних
міжнародних демократичних стандартів, забезпечення виконання
зобов'язань України перед Радою Європи, відповідно до пункту 28
частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ):
1. Утворити робочу групу з питань реформування прокуратури та
адвокатури (далі - робоча група).
2. Призначити ПОРТНОВА Андрія Володимировича - Радника
Президента України - Керівника Головного управління з питань
судоустрою Адміністрації Президента України керівником робочої
групи.
3. Затвердити персональний склад робочої групи (додається).
Надати керівникові робочої групи право вносити зміни до її
персонального складу, залучати до роботи в ній працівників
центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ і організацій (за погодженням з їх керівниками),
одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади
необхідні для роботи документи та матеріали.
4. Робочій групі підготувати та подати у двомісячний строк
пропозиції щодо реформування прокуратури та адвокатури відповідно
до загальновизнаних міжнародних демократичних стандартів.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 22 листопада 2011 року
N 362/2011-рп

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
від 22 листопада 2011 року N 362/2011-рп
СКЛАД
робочої групи з питань реформування
прокуратури та адвокатури

ПОРТНОВ - Радник Президента України - Андрій Володимирович Керівник Головного управління з питань
судоустрою Адміністрації Президента
України, керівник робочої групи
БАШЕНКО - віце-президент Спілки адвокатів України,
Станіслав Всеволодович адвокат (за згодою)
БОЙКО - суддя Верховного Суду України Віталій Федорович у відставці, Голова Верховного Суду
України у 1994 - 2002 роках (за згодою)
БОЙКО - віце-президент Спілки адвокатів України,
Петро Анатолійович адвокат (за згодою)
БОЙЧЕНЮК - головний консультант Головного Іван Васильович управління з питань судоустрою
Адміністрації Президента України
БУРДОЛЬ - начальник управління Головного Євген Павлович управління організаційного та правового
забезпечення Генеральної прокуратури
України (за згодою)
ВАРФОЛОМЕЄВА - ректор Академії адвокатури України, Тетяна Вікторівна президент Спілки адвокатів України
(за згодою)
ГВОЗДИК - суддя Вищого спеціалізованого суду Павло Олександрович України з розгляду цивільних
і кримінальних справ, голова Ради суддів
загальних судів (за згодою)
ЕНГСТРОМ - радник з правових питань Джон Посольства Сполучених Штатів Америки
в Україні (за згодою)
ЖУКОВСЬКА - віце-президент Спілки адвокатів України,
Ольга Леонідівна адвокат (за згодою)
ЗАБАРСЬКИЙ - народний депутат України (за згодою) Владислав Валерійович
ЗАГАРІЯ - президент Асоціації юристів України, Валентин Миколайович адвокат (за згодою)
ЗАХАРЧЕНКО - Міністр внутрішніх справ України Віталій Юрійович
ІЗОВІТОВА - член Вищої ради юстиції, Лідія Павлівна член Вищої кваліфікаційної комісії
адвокатури при Кабінеті Міністрів
України, віце-президент Спілки адвокатів
України (за згодою)
ІЛЛЯШОВ - Голова Служби зовнішньої розвідки Григорій Олексійович України
КАЛЄТНІК - Голова Державної митної служби України
Ігор Григорович
КАСЬКО - експерт Ради Європи, адвокат (за згодою)
Віталій Вікторович
КИРИЛЮК - Голова Державної судової адміністрації
Руслан Іванович України (за згодою)
КІВАЛОВ - голова Комітету Верховної Ради України
Сергій Васильович з питань правосуддя (за згодою)
КЛИМЕНКО - Голова Державної податкової служби Олександр Вікторович України
КОВАЛЕНКО - ректор Київського національного Валентин Васильович університету внутрішніх справ
(за згодою)
КОЛЕСНИЧЕНКО - Голова Вищої ради юстиції (за згодою) Володимир Миколайович
КОПИЛЕНКО - директор Інституту законодавства Олександр Любимович Верховної Ради України,
член-кореспондент Національної академії
наук України, академік Національної
академії правових наук України
(за згодою)
КУЗЬМІН - перший заступник Генерального Ренат Равелійович прокурора України (за згодою)

ЛАВРИНОВИЧ - Міністр юстиції України Олександр Володимирович
ЛОБОЙКО - начальник кафедри кримінального процесу
Леонід Миколайович Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ
(за згодою)
ЛУКАШ - Радник Президента України - Олена Леонідівна Представник Президента України
у Конституційному Суді України
МАКАРОВ - член правління Асоціації правників Олег Анатолійович України, адвокат (за згодою)
МАЛИШЕВ - головний консультант Борис Володимирович Головного управління з питань судоустрою
Адміністрації Президента України
МАЛЯРЕНКО - суддя Верховного Суду України Василь Тимофійович у відставці, Голова Верховного Суду
України у 2002-2004 роках,
член-кореспондент Національної академії
правових наук України, ректор
Національної школи суддів України
(за згодою)
МІРОШНИЧЕНКО - народний депутат України, Юрій Романович Представник Президента України
у Верховній Раді України (за згодою)
НЕЧИПОРЕНКО - голова апеляційного суду Юрій Аркадійович Київської області (за згодою)
ОЛІЙНИК - народний депутат України (за згодою) Святослав Васильович
ОНОПЕНКО - суддя Верховного Суду України, Василь Васильович Голова Верховного Суду України
у 2006-2011 роках (за згодою)
ПЕТРАШКО - заступник Керівника Головного управління
Сергій Ярославович з питань діяльності правоохоронних
органів Адміністрації Президента України
ПИЛИПЧУК - суддя Верховного Суду України Петро Пилипович (за згодою)
ПИСАРЕНКО - народний депутат України (за згодою) Валерій Володимирович
ПОЙДА - завідувач відділу Головного управління
Андрій Миколайович з питань діяльності правоохоронних
органів Адміністрації Президента України
ПОЛОНСЬКИЙ - член Вищої кваліфікаційної Юрій Мойсейович комісії адвокатури при Кабінеті
Міністрів України, адвокат (за згодою)
ПОШВА - суддя Верховного Суду України Богдан Миколайович (за згодою)
ПШОНКА - Генеральний прокурор України (за згодою)
Віктор Павлович
РАФАЛЬСЬКА - голова Київської міської Інна Владиславівна кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури, адвокат (за згодою)
РОМАНЮК - суддя Верховного Суду України, Ярослав Михайлович голова Ради суддів України (за згодою)
САМСІН - суддя Верховного Суду України, Ігор Леонович голова Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України (за згодою)
СЕМЕНЕНКО - член правління Спілки адвокатів України,
Людмила Михайлівна адвокат (за згодою)
СЕРЕДА - заступник Генерального прокурора України
Григорій Порфирович (за згодою)
СОЛОДКОВ - голова апеляційного суду Андрій Андрійович Харківської області (за згодою)
ТАТЬКОВ - Голова Вищого господарського суду Віктор Іванович України (за згодою)
ТАЦІЙ - президент Національної академії правових
Василь Якович наук України, ректор Національного
університету "Юридична академія України
імені Ярослава Мудрого", академік
Національної академії наук України
(за згодою)
ТИХИЙ - віце-президент - керівник Київського Володимир Павлович регіонального центру Національної
академії правових наук України, суддя
Конституційного Суду України
у відставці, академік Національної
академії правових наук України
(за згодою)
ФЕДОРЧУК - спеціаліст з правових питань Назар Богданович Посольства Сполучених Штатів Америки
в Україні (за згодою)
ФЕСЕНКО - заступник Керівника Головного управління
Вадим Іванович з питань судоустрою Адміністрації
Президента України
ФЕСЕНКО - Голова Вищого спеціалізованого суду Леонід Іванович України з розгляду цивільних
і кримінальних справ (за згодою)
ХАРЧЕНКО - головний консультант Головного Віктор Федорович управління з питань судоустрою
Адміністрації Президента України
ХОРОШКОВСЬКИЙ - Голова Служби безпеки України Валерій Іванович
ЦУРКАН - суддя Вищого адміністративного суду Михайло Іванович України (за згодою)
ЧОРНОБУК - суддя апеляційного суду міста Києва Валерій Іванович (за згодою).

Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІНвверх