Документ 360/95-ВР, первая редакция — Принятие от 05.10.1995
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального
кодексу України і Цивільного процесуального кодексу України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 35, ст.271 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів
України:
1. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05 ):
назву статті 92 після слова "потерпілим" і частину першу цієї
статті після слова "потерпілі" доповнити відповідно словами
"законним представникам потерпілих" та "законні представники
потерпілих".
2. У Цивільному процесуальному кодексі України ( 1501-06 ):
статтю 71 викласти в такій редакції:
"Стаття 71. Збереження за свідками, експертами і
перекладачами середнього заробітку,
відшкодування їм витрат, пов'язаних з їх
участю у розгляді справи
За викликаними до суду свідками, експертами та перекладачами
зберігається їх середній заробіток за місцем роботи. Зазначеним
особам, які не є працівниками підприємств, установ і організацій,
виплачується винагорода за явку до суду або виконану роботу. Якщо виконання свідками, експертами і перекладачами
процесуальних обов'язків пов'язано з їх перебуванням за межами
постійного місця проживання, їм відшкодовуються витрати, пов'язані
з переїздом до місця виклику і назад, наймом житла, та
виплачуються добові. Перекладачам, а також експертам, яких призначено під час
підготовки справи або судового розгляду не в порядку службового
доручення, за виконану роботу виплачується винагорода. Розміри і порядок виплат, зазначених у цій статті,
визначаються Кабінетом Міністрів України";
статтю 72 та частину другу статті 74 виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 жовтня 1995 року
N 360/95-ВРвверх