Документ 3590-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 04.04.2006
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 12.04.2006. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про статус депутатів місцевих рад"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 21, ст.171 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про статус депутатів місцевих
рад" ( 93-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 40,
ст. 290; 2005 р., N 51, ст. 552) такі зміни:
1. Частину сьому статті 30 виключити.
2. Статтю 31 викласти у такій редакції:
"Стаття 31. Особливості порушення кримінальної справи
стосовно депутата місцевої ради та застосування
запобіжного заходу стосовно депутата місцевої
ради
1. Кримінальну справу стосовно депутата місцевої ради може
порушити відповідно Генеральний прокурор України, заступник
Генерального прокурора України, прокурор Автономної Республіки
Крим, області, міст Києва або Севастополя в межах його
повноважень.
Прокурор, який порушив кримінальну справу стосовно депутата
місцевої ради, повідомляє про це відповідну місцеву раду не
пізніше наступного робочого дня з дня порушення кримінальної
справи.
2. Запобіжний захід щодо депутата місцевої ради у вигляді
підписки про невиїзд або взяття під варту може застосовуватися
виключно судом.
Суд, який обрав запобіжний захід стосовно депутата місцевої
ради, повідомляє про це відповідну місцеву раду не пізніше
наступного робочого дня з дня застосування запобіжного заходу".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 4 квітня 2006 року
N 3590-IVвверх