Документ 3572-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 05.07.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.01.2012. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Гірничого закону України
щодо забезпечення прав вдів, які мають право на пенсію
у зв'язку із втратою годувальника
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 5, ст.39 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Гірничого закону України ( 1127-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433; 2001 р., N 2-3,
ст. 10; 2002 р., N 6, ст. 35, N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11,
ст. 86; 2009 р., N 51, ст. 758) такі зміни:
1) у частині сьомій статті 43:
після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з видобутку
(переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах та мають
загальний пільговий стаж на підземних роботах та/або роботах,
пов'язаних з підземними умовами, та/або роботах технологічної
лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються,
розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках, - не менше ніж
20 років для чоловіків і не менше 15 років - для жінок".
У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно
абзацами п'ятим і шостим;
абзац шостий викласти в такій редакції:
"членам сімей (вдовам) працівників, які загинули (померли) на
підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, які мають право на
пенсію у зв'язку із втратою годувальника, а також померлих
пенсіонерів, які за життя мали таке право";
2) у частині п'ятій статті 48:
після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з видобутку
(переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах та мають
загальний пільговий стаж на підземних роботах та/або роботах,
пов'язаних з підземними умовами, та/або роботах технологічної
лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються,
розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках, - не менше ніж
20 років для чоловіків і не менше 15 років - для жінок".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно
абзацами п'ятим - восьмим;
абзац восьмий викласти в такій редакції:
"членам сімей (вдовам) працівників, які загинули (померли) на
підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, які мають право на
пенсію у зв'язку із втратою годувальника, а також померлих
пенсіонерів, які за життя мали таке право".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 5 липня 2011 року
N 3572-VIвверх