Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Постановление Кабинета Министров Украины; Программа, Паспорт, Мероприятия, Перечень от 14.04.2010357
Документ 357-2010-п, действует, текущая редакция — Редакция от 21.12.2012, основание - 1152-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 квітня 2010 р. N 357
Київ
Про затвердження Державної цільової програми
підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 420 ( 420-2010-п ) від 31.05.2010
N 515 ( 515-2010-п ) від 30.06.2010
N 569 ( 569-2010-п ) від 07.07.2010
N 593 ( 593-2010-п ) від 14.07.2010
N 605 ( 605-2010-п ) від 21.07.2010
N 681 ( 681-2010-п ) від 28.07.2010
N 762 ( 762-2010-п ) від 25.08.2010
N 772 ( 772-2010-п ) від 25.08.2010
N 870 ( 870-2010-п ) від 20.09.2010
N 898 ( 898-2010-п ) від 04.10.2010
N 910 ( 910-2010-п ) від 04.10.2010
N 962 ( 962-2010-п ) від 12.10.2010
N 1077 ( 1077-2010-п ) від 27.10.2010
N 1105 ( 1105-2010-п ) від 06.12.2010
N 1138 ( 1138-2010-п ) від 15.12.2010
N 1179 ( 1179-2010-п ) від 15.12.2010
N 1193 ( 1193-2010-п ) від 22.12.2010
N 10 ( 10-2011-п ) від 12.01.2011
N 72 ( 72-2011-п ) від 26.01.2011
N 201 ( 201-2011-п ) від 16.02.2011
N 336 ( 336-2011-п ) від 21.03.2011
N 382 ( 382-2011-п ) від 11.04.2011
N 530 ( 530-2011-п ) від 16.05.2011
N 562 ( 562-2011-п ) від 23.05.2011
N 676 ( 676-2011-п ) від 20.06.2011
N 733 ( 733-2011-п ) від 06.07.2011
N 760 ( 760-2011-п ) від 06.07.2011
N 864 ( 864-2011-п ) від 10.08.2011
N 933 ( 933-2011-п ) від 31.08.2011
N 1000 ( 1000-2011-п ) від 07.09.2011
N 1013 ( 1013-2011-п ) від 28.09.2011
N 1034 ( 1034-2011-п ) від 10.10.2011
N 1046 ( 1046-2011-п ) від 12.10.2011
N 1146 ( 1146-2011-п ) від 09.11.2011
N 1159 ( 1159-2011-п ) від 09.11.2011
N 1160 ( 1160-2011-п ) від 09.11.2011
N 1175 ( 1175-2011-п ) від 16.11.2011
N 1243 ( 1243-2011-п ) від 05.12.2011
N 1369 ( 1369-2011-п ) від 28.12.2011
N 13 ( 13-2012-п ) від 16.01.2012
N 90 ( 90-2012-п ) від 30.01.2012
N 126 ( 126-2012-п ) від 20.02.2012
N 145 ( 145-2012-п ) від 22.02.2012
N 221 ( 221-2012-п ) від 19.03.2012
N 267 ( 267-2012-п ) від 28.03.2012
N 297 ( 297-2012-п ) від 05.04.2012
N 323 ( 323-2012-п ) від 18.04.2012
N 371 ( 371-2012-п ) від 25.04.2012
N 443 ( 443-2012-п ) від 21.05.2012
N 494 ( 494-2012-п ) від 28.05.2012
N 529 ( 529-2012-п ) від 06.06.2012
N 679 ( 679-2012-п ) від 30.07.2012
N 873 ( 873-2012-п ) від 03.09.2012
N 970 ( 970-2012-п ) від 24.10.2012
N 1110 ( 1110-2012-п ) від 14.11.2012
N 1152 ( 1152-2012-п ) від 28.11.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову програму підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу (далі - Програма), що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям за погодженням з
Національним агентством з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та
реалізації інфраструктурних проектів (далі - Національне
агентство) та за участю Федерації футболу України привести у
двотижневий строк завдання, показники і заходи відповідних
галузевих і регіональних програм у відповідність з визначеними
Програмою основними завданнями, показниками і заходами. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1105
( 1105-2010-п ) від 06.12.2010 }
4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування
мм. Донецька, Києва, Львова і Харкова за погодженням з
Національним агентством та за участю Федерації футболу України
привести у двотижневий строк завдання, показники і заходи
відповідних міських програм у відповідність з визначеними
Програмою основними завданнями, показниками і заходами.

{ Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 970
( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

6. Міністерству фінансів за поданням Національного агентства,
заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування під час складання проекту
Державного бюджету України на відповідний рік передбачати з
урахуванням реальних можливостей кошти для виконання визначених
Програмою основних завдань і заходів у відповідних бюджетних
програмах.
7. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям розробити і
затвердити:
у двомісячний строк узгоджені плани підготовки конкретних
об'єктів (стадіони, аеропорти, готелі, заклади охорони здоров'я,
культури і мистецтва тощо) з помісячними строками їх виконання;
у двотижневий строк після затвердження Державного бюджету
України на відповідний рік щорічні деталізовані плани виконання
завдань і заходів галузевих і регіональних програм з помісячними
строками їх виконання.
8. Рекомендувати органам місцевого самоврядування
мм. Донецька, Києва, Львова і Харкова розробити і затвердити:
у двомісячний строк узгоджені плани підготовки конкретних
об'єктів (стадіони, аеропорти, готелі, заклади охорони здоров'я,
культури і мистецтва тощо) з помісячними строками їх виконання;
у двотижневий строк після затвердження міських бюджетів на
відповідний рік щорічні деталізовані плани виконання завдань і
заходів відповідних міських програм з помісячними строками їх
виконання.
9. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям надсилати
починаючи з 2010 року Національному агентству за встановленою ним
формою щокварталу до 15 числа наступного місяця інформацію про
стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 30 числа
Кабінетові Міністрів України.
10. Національному агентству:
у двотижневий строк підготувати та внести на розгляд Кабінету
Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України "Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
22 лютого 2009 р. N 205";
у місячний строк подати пропозиції щодо приведення актів
Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою.
11. Національному агентству, Міністерству у справах сім'ї,
молоді та спорту, Міністерству транспорту та зв'язку, Міністерству
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерству культури і
туризму, Державній податковій адміністрації, Державній службі
автомобільних доріг, Державному управлінню справами, Київській
міській державній адміністрації, Харківській, Донецькій та
Львівській обласним державним адміністраціям забезпечити у
місячний строк підготовку та схвалення в установленому
законодавством порядку скорегованої проектної документації на
будівництво, реконструкцію об'єктів, зазначених у додатку 2 до
Програми, та затвердження титулів будов (об'єктів).
12. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту,
Міністерству транспорту та зв'язку, Міністерству фінансів,
Державній податковій адміністрації, Міністерству економіки,
Міністерству з питань житлово-комунального господарства, Державній
службі автомобільних доріг, Київській міській державній
адміністрації, Харківській, Донецькій та Львівській обласним
державним адміністраціям забезпечити у тижневий строк передачу в
установленому порядку Національному агентству актів виконаних
робіт та відповідної документації за об'єктами, будівництво яких
розпочато у 2008-2010 роках згідно з пунктами 1-5, 7 і 13
додатка 2 до Програми.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 44

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2010 р. N 357
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу

Мета Програми
Мета цієї Програми полягає у створенні правових, соціальних,
економічних та організаційних умов для успішного проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
(далі - чемпіонат).
Для досягнення зазначеної мети слід забезпечити:
приведення об'єктів, що використовуватимуться для проведення
чемпіонату, у відповідність з вимогами УЄФА;
підготовку необхідної кількості фахівців з питань організації
та проведення чемпіонату;
створення для вболівальників атмосфери футбольного свята в
усіх містах, у яких відбуватимуться матчі чемпіонату;
належну підготовку національної збірної команди України з
футболу для участі у чемпіонаті.
Шляхи виконання завдань з підготовки
та проведення чемпіонату
Досвід підготовки до проведення спортивних подій масштабу
фінальної частини чемпіонату Європи з футболу свідчить, що
оптимальний варіант повинен визначатися конкретною державою
виходячи з рівня розвитку спортивної, транспортної та
інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури і економічних
відносин.
Для України оптимальним визнається варіант, коли основну роль
у процесі підготовки до чемпіонату з футболу відіграє держава,
яка, зокрема, сприяє створенню умов для максимального залучення з
цією метою недержавних установ та організацій.
Цією Програмою визначаються основні завдання і заходи з
підготовки та проведення чемпіонату, з урахуванням яких
розробляються і затверджуються деталізовані програми приймаючих
міст, галузеві і регіональні програми. На підставі завдань,
показників і заходів таких програм розробляються плани підготовки
конкретних об'єктів (стадіони, аеропорти, готелі, заклади охорони
здоров'я, культури і мистецтва тощо) відповідно до вимог УЄФА.
Прогнозні обсяги та джерела фінансування завдань і заходів,
передбачених Програмою, наведені у паспорті (додаток 1).
Завдання і заходи
Перелік основних завдань і заходів з виконання Програми,
наведених у додатку 2, сформовано на основі вимог УЄФА і гарантій
Уряду, наданих УЄФА.
Під час визначення конкретних завдань і заходів ураховано їх
взаємозв'язаність, повноту та всебічність, узгодженість з іншими
програмами.
Під час виконання завдань і заходів, передбачених Програмою,
відповідальні за їх виконання враховують потреби осіб з
інвалідністю з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового
апарату, для чого залучають, зокрема, громадські організації
інвалідів та їх підприємства. { Абзац третій розділу в редакції
Постанови КМ N 1146 ( 1146-2011-п ) від 09.11.2011 }
Очікувані результати, ефективність Програми
У результаті виконання Програми передбачається:
забезпечити проведення чемпіонату відповідно до вимог УЄФА,
що позитивно позначиться на іміджі України як європейської
держави;
збудувати чотири стадіони, які відповідатимуть вимогам ФІФА
та УЄФА, що дасть змогу проводити змагання будь-якого рівня,
забезпечити збільшення кількості вітчизняних та зарубіжних
уболівальників і туристів;
збудувати, реконструювати або переобладнати більш як 30
сучасних стадіонів та тренувальних баз, що значно поліпшить умови
для проведення вітчизняних футбольних змагань і тренувань
українських команд;
значно поліпшити транспортну інфраструктуру (аеропорти,
автомобільні дороги загального користування, залізничний
транспорт);
створити умови для інтенсивного розвитку вітчизняного
підприємництва в усіх галузях економіки та сферах суспільного
життя;
залучити інвестиції в сумі понад 80 млрд. гривень, з них:
приватні інвестиції для будівництва та реконструкції спортивних
споруд, розбудови транспортної інфраструктури, інфраструктури
розміщення на суму близько 50 млрд. гривень;
забезпечувати збереження щороку до 700 тис. робочих місць у
будівельній та інших галузях економіки;
створити понад 15 тис. нових робочих місць для забезпечення
експлуатації та обслуговування об'єктів чемпіонату.
Очікуваний обсяг податкових надходжень до бюджетів
становитиме близько 28 млрд. гривень.
Показники очікуваних результатів виконання Програми визначені
у додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування
Прогнозні обсяги фінансування Програми визначені на підставі
розрахунків прогнозних обсягів фінансування програм приймаючих
міст, галузевих і регіональних програм та показників затверджених
проектів будівництва об'єктів чемпіонату за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів, інших джерел.

Додаток 1
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2012 р. N 873 ( 873-2012-п )
ПАСПОРТ
Державної цільової програми підготовки
та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 502 ( 502-2007-р )
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 51, ст. 2066).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2010 р. N 357 (Офіційний вісник України, 2010 р.,
N 39, ст. 1297).
3. Державний замовник - Укрєвроінфрапроект.
4. Керівник Програми - Голова Укрєвроінфрапроекту.
5. Виконавці заходів Програми: центральні та місцеві органи
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб'єкти
господарювання.
6. Строк виконання: з 2008 року по 31 грудня 2012 року.
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень
----------------------------------------------------------------------------- | Джерела | Обсяг | У тому числі за роками | |фінансування|фінансування|-------------------------------------------------| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |------------+------------+--------+--------+---------+----------+----------| |Державні | 56747,9346|3083,46 |3101,234|10940,729|24478,5281|15143,9835| |кошти* | | | | | | | |------------+------------+--------+--------+---------+----------+----------| |Місцеві | 3736,904 | 505,01 | 574,05 | 455,578 | 1207,918 | 994,348 | |бюджети | | | | | | | |------------+------------+--------+--------+---------+----------+----------| |Інші | 50629,8543|6355,534|5530,24 |11900,587|20246,6193| 6596,874 | |джерела | | | | | | | |------------+------------+--------+--------+---------+----------+----------| |Усього | 111114,6929|9944,004|9205,524|23296,894|45933,0654|22735,2055| -----------------------------------------------------------------------------
_______________
* Кошти державного бюджету та кошти, залучені під державні
гарантії.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 420
( 420-2010-п ) від 31.05.2010, N 569 ( 569-2010-п ) від
07.07.2010, N 605 ( 605-2010-п ) від 21.07.2010, N 870
( 870-2010-п ) від 20.09.2010, N 898 ( 898-2010-п ) від
04.10.2010, N 910 ( 910-2010-п ) від 04.10.2010, N 962
( 962-2010-п ) від 12.10.2010; в редакції Постанови КМ N 1077
( 1077-2010-п ) від 27.10.2010; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1105 ( 1105-2010-п ) від 06.12.2010, N 1138
( 1138-2010-п ) від 15.12.2010, N 1179 ( 1179-2010-п ) від
15.12.2010, N 1193 ( 1193-2010-п ) від 22.12.2010, N 10
( 10-2011-п ) від 12.01.2011, N 72 ( 72-2011-п ) від 26.01.2011,
N 201 ( 201-2011-п ) від 16.02.2011, N 336 ( 336-2011-п ) від
21.03.2011; в редакції Постанови КМ N 382 ( 382-2011-п ) від
11.04.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 530
( 530-2011-п ) від 16.05.2011, N 676 ( 676-2011-п ) від
20.06.2011, N 733 ( 733-2011-п ) від 06.07.2011, N 864
( 864-2011-п ) від 10.08.2011, N 933 ( 933-2011-п ) від
31.08.2011, N 1000 ( 1000-2011-п ) від 07.09.2011, N 1034
( 1034-2011-п ) від 10.10.2011, N 1046 ( 1046-2011-п ) від
12.10.2011, N 1159 ( 1159-2011-п ) від 09.11.2011, N 1160
( 1160-2011-п ) від 09.11.2011, N 1243 ( 1243-2011-п ) від
05.12.2011, N 1369 ( 1369-2011-п ) від 28.12.2011, N 13
( 13-2012-п ) від 16.01.2012, N 90 ( 90-2012-п ) від 30.01.2012; в
редакції Постанови КМ N 126 ( 126-2012-п ) від 20.02.2012; із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 221 ( 221-2012-п )
від 19.03.2012, N 267 ( 267-2012-п ) від 28.03.2012, N 297
( 297-2012-п ) від 05.04.2012, N 323 ( 323-2012-п ) від
18.04.2012; в редакції Постанови КМ N 371 ( 371-2012-п ) від
25.04.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 443
( 443-2012-п ) від 21.05.2012, N 529 ( 529-2012-п ) від
06.06.2012, N 679 ( 679-2012-п ) від 30.07.2012; в редакції
Постанови КМ N 873 ( 873-2012-п ) від 03.09.2012; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1110 ( 1110-2012-п ) від
14.11.2012 }

Додаток 2
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2012 р. N 873 ( 873-2012-п )
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми підготовки
та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу

