Документ 354-91-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 30.01.1993, основание - 72-93-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 грудня 1991 р. N 354
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 72 ( 72-93-п ) від 30.01.93 )
Про створення Українського державного
концерну по експлуатації
об'єктів атомної енергетики і промисловості

З метою забезпечення безпечного і ефективного функціонування
об'єктів атомної енергетики і промисловості України Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію об'єднань, підприємств і організацій
атомної енергетики і промисловості, розташованих на території
України, про створення Українського державного концерну по
експлуатації об'єктів атомної енергетики і промисловості
(Укратоменергопром).
2. Концерн "Укратоменергопром" є самостійним
госпрозрахунковим виробничо-господарським комплексом, який
забезпечує виконання всіх функцій експлуатуючої організації та
несе всю повноту відповідальності за безпеку атомних
електростанцій, має самостійний баланс і діє відповідно до статуту
в межах повноважень, переданих об'єднаннями, підприємствами й
організаціями, що ввійшли до нього, а також делегованих йому
Кабінетом Міністрів України.
Концерн є юридичною особою.
Об'єднання, підприємства й організації, що входять до складу
концерну, зберігають господарську самостійність і права юридичної
особи. Взаємовідносини між ними, а також між ними і концерном
визначаються договорами й статутом.
3. Установити, що:
концерн "Укратоменергопром" здійснює управління державним
майном об'єднань, підприємств і організацій, що входять до його
складу. Концерн виходячи з потреб народного господарства України в
електроенергії має вправо вносити в установленому порядку
пропозиції про створення, реорганізацію та ліквідацію виробничих,
проектних, наукових та інших підприємств і організацій;
при плануванні розвитку народного господарства України
виділення концерну "Укратоменергопром" матеріально-технічних
ресурсів для виконання державного замовлення по виробництву
електроенергії провадиться окремим рядком.
4. Концерн "Укратоменергопром" забезпечує:
виконання завдань по задоволенню потреб народного
господарства і населення в електричній і тепловій енергії;
вирішення питань соціально-економічного розвитку об'єднань,
підприємств і організацій, що входять до його складу, а також
захист їх інтересів та трудових колективів;
підготовку і перепідготовку кадрів.
5. Президент і віце-президент концерну "Укратоменергопром"
призначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій
ради концерну.
6. Концерну "Укратоменергопром", Міністерству енергетики і
електрифікації України:
з урахуванням необхідності здійснення самофінансування
виробничо-господарської діяльності концерну "Укратоменергопром"
подати до 15 грудня 1991 р. на розгляд Міністерства економіки
України погоджені з Міністерством фінансів України пропозиції щодо
порядку встановлення тарифів на електричну й теплову енергію, що
виробляється атомними електростанціями, а також проведення
розрахунків між підприємствами Міністерства енергетики і
електрифікації України і концерну "Укратоменергопром", включаючи
розподіл валюти від експорту продукції;
розробити і затвердити у місячний строк положення про умови
роботи атомних електростанцій в об'єднаній енергосистемі України.
7. Рекомендувати концерну "Укратоменергопром" установити
посадові оклади президента, віце-президента і працівників його
робочого апарату стосовно до умов оплати праці працівників
центрального апарату міністерств України, з урахуванням
компенсаційних виплат, пов'язаних з реформою цін.
8. Зберегти на 1992 рік у містах, де розташовані атомні
електростанції, діючий порядок централізованого забезпечення
продовольчими та непродовольчими товарами, будівельними
матеріалами і торговельно-технологічним устаткуванням, що
виділялися із республіканських фондів із зарахуванням до союзних.
Міністерству економіки, Міністерству торгівлі, Міністерству
сільського господарства України і Державному комітетові України по
харчовій і переробній промисловості передбачати виділення окремим
рядком концерну "Укратоменергопром" із ресурсів республіки
централізовано розподілюваних фондів на продовольчі та
непродовольчі товари, предмети матеріально-технічного призначення,
будівельні матеріали і торговельно-технологічне устаткування.
9. Підпорядкувати безпосередньо Міністерству охорони здоров'я
України медико-санітарні частини при атомних електростанціях і
забезпечувати їх медикаментами й обладнанням на умовах,
встановлених для лікувально-профілактичних закладів, що
обслуговують потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
10. Концерну "Укратоменергопром" у місячний строк
зареєструватися відповідно до чинного законодавства і подати
Кабінетові Міністрів України матеріали щодо його структури.
11. Встановити, що робочий апарат концерну
"Укратоменергопром" розміщується у м. Києві по проспекту
Перемоги, 4.

Прем'єр-міністр України В.ФОКІН
Державний Секретар
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА
Інд. 21вверх