Документ 354-2018-п, действует, текущая редакция — Принятие от 10.05.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 23.05.2018. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 травня 2018 р. № 354
Київ

Про затвердження переліку спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня магістра

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 6 Закону України “Про вищу освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити перелік спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня магістра, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 354

ПЕРЕЛІК
спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня магістра

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

08

Право

081

Право

12

Інформаційні технології

125

Кібербезпека

14

Електрична інженерія

143

Атомна енергетика

21

Ветеринарна медицина

211

Ветеринарна медицина

212

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

22

Охорона здоров’я

221

Стоматологія

222

Медицина

223

Медсестринство

224

Технології медичної діагностики та лікування

225

Медична психологія

226

Фармація, промислова фармація

227

Фізична терапія, ерготерапія

228

Педіатрія

229

Громадське здоров’я

25

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

251

Державна безпека


252

Безпека державного кордону


253

Військове управління (за видами збройних сил)254

Забезпечення військ255

Озброєння та військова техніка256

Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

26

Цивільна безпека

261

Пожежна безпека

262

Правоохоронна діяльність

263

Цивільна безпека

27

Транспорт

271

Річковий та морський транспорт

272

Авіаційний транспорт

273

Залізничний транспорт

274

Автомобільний транспорт

275

Транспортні технології (за видами)

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

29

Міжнародні відносини

293

Міжнародне право
вверх