Документ 353-2018-р, действует, текущая редакция — Принятие от 23.05.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 травня 2018 р. № 353-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Міністерству екології та природних ресурсів інформацію про стан виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів для її узагальнення та подання у двотижневий строк Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2018 р. № 353-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища

1. Розробити та подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України:

1) проекти законів про внесення змін до:

Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України в частині посилення відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень і злочинів проти навколишнього природного середовища, в тому числі за використання природних ресурсів.


Мінприроди, Держекоінспекція, Мінекономрозвитку, Мінфін, Держгеокадастр, Держрибагентство, МВС.


2018 рік;

законів щодо визначення завдань і повноважень Державної природоохоронної служби (далі - Служба) у сфері моніторингу стану навколишнього природного середовища та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, а також в частині усунення дублювання повноважень центральних органів виконавчої влади з питань державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища.


Мінприроди, Держекоінспекція, Держгеонадра, Мінагрополітики, Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку, Мінфін, Держлісагентство, Держгеокадастр, Держрибагентство, Держпродспоживслужба, Укртрансбезпека, ДРС, НАДС.


2018 рік;

Законів України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації” щодо здійснення Службою державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів та передачі територіальним громадам окремих функцій, зокрема з нагляду (контролю) за зеленими насадженнями, засміченням землі, полюванням, додержанням режиму об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, боротьби з браконьєрством.


Мінприроди, Держекоінспекція, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінрегіон, Держгеокадастр, Держрибагентство, обласні та Київська міська держадміністрації, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою).


2018 рік;

Закону України “Про страхування” щодо внесення страхування екологічних ризиків до переліку обов’язкових видів страхування.

2) проекти актів Кабінету Міністрів України про:

утворення Служби.


Мінприроди, Держекоінспекція, Мінекономрозвитку, Мінфін.


2019 рік;

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814) щодо чисельності Служби та її міжрегіональних територіальних органів.


Мінприроди, Держекоінспекція, Мінекономрозвитку, Мінфін.


2019 рік;

внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 “Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 13, ст. 495), від 9 березня 1999 р. № 343 “Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 10, ст. 393), від 20 липня 1996 р. № 815 “Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод” (ЗП України, 1996 р., № 15, ст. 403), від 20 серпня 1993 р. № 661 “Про затвердження Положення про моніторинг земель” (ЗП України, 1994 р., № 1, ст. 5) щодо надання Службі повноважень стосовно організації моніторингу навколишнього природного середовища.


Мінприроди, Держекоінспекція, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінрегіон, ДСНС, ДАЗВ, Держводагентство, Мінагрополітики, Держпродспоживслужба, Держлісагентство, Держгеокадастр, Держрибагентство, ДКА.


2018-2019 роки;

затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері навколишнього природного середовища та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю).


Мінприроди, Держекоінспекція, Мінекономрозвитку, Мінфін, ДРС.


2018-2020 роки.

2. Забезпечити:

1) створення та функціонування загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, передбачивши  взаємодію державних електронних інформаційних реєстрів з державними електронними інформаційними ресурсами.


Держекоінспекція, Мінприроди, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінрегіон, Державне агентство з питань електронного урядування,
Адміністрація Держспецзв’язку.


2018-2020 роки;

2) створення фонду фінансового гарантування екологічної відповідальності.


Держекоінспекція, Мінприроди, Мінекономрозвитку, Мінфін, ДРС, Нацкомфінпослуг (за згодою).


2018-2020 роки;

3) запровадження системи моніторингу, запобігання порушенням природоохоронного законодавства і здійснення контролю на основі ризик-орієнтованих показників шляхом проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища, динаміки його змін і характеру впливу екологічних факторів на стан навколишнього природного середовища та загрозу виникнення стихійних явищ.


Держекоінспекція, Мінприроди, Мінекономрозвитку, Мінфін, ДРС.


2018-2020 роки;

4) створення та функціонування автоматизованого єдиного державного кадастру природних ресурсів та реєстру об’єктів, які можуть мати значний вплив на навколишнє природне середовище.


Держекоінспекція, Мінприроди, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінагрополітики, Мінрегіон, Мінінфраструктури, Міненерговугілля, ДСНС.


2018-2020 роки;

5) запровадження подання екологічних декларацій суб’єктами господарювання та визначення механізму такого подання.


Мінприроди, Держекоінспекція, Мінекономрозвитку, Мінфін, ДРС, Адміністрація Держспецзв’язку.


2018-2020 роки;

6) створення мережі лабораторій Служби для забезпечення проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища та організації послуг з лабораторного арбітражу.


Держекоінспекція, Мінприроди, Мінекономрозвитку, Мінфін.


2019-2020 роки;

7) організацію діяльності громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища - природоохоронних інспекторів на базі територіальних громад та створення тренінгового центру для їх навчання та атестації на базі Служби.


Мінприроди, Держекоінспекція, Мінекономрозвитку, Мінфін, обласні та Київська міська держадміністрації.


2018-2019 роки;

8) підвищення професійної кваліфікації державних та громадських інспекторів шляхом забезпечення їх підготовки та перепідготовки, залучення до наукових конференцій.


Мінприроди, Держекоінспекція, Мінрегіон, обласні та Київська міська держадміністрації.


2018-2020 роки;

9) залучення міжнародної технічної та фінансової допомоги для реформування системи моніторингу стану навколишнього природного середовища та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.


Мінприроди, Держекоінспекція, Мінфін, Мінекономрозвитку, МЗС.


2019-2020 роки;

10) проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на підвищення рівня поінформованості суспільства щодо діяльності Служби та її міжрегіональних територіальних органів.


Мінприроди, Держекоінспекція, Держкомтелерадіо.


2018-2020 роки.

3. Забезпечення адаптації законодавства у сфері моніторингу стану навколишнього природного середовища та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів відповідно до вимог Директиви № 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 листопада 2010 р. про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення).


Мінприроди, Держекоінспекція, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінагрополітики, Мінінфраструктури, Міненерговугілля.


2018 рік.

4. Визначити нові професійно-кваліфікаційні характеристики формування кадрового складу та провести конкурс на зайняття посад у Службі та її міжрегіональних територіальних органах.


Мінприроди, Держекоінспекція, Мінсоцполітики.


2018-2019 роки.
вверх