Про внесення змін до Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів
Постановление Кабинета Министров Украины от 22.05.2013352
Документ 352-2013-п, действует, текущая редакция — Принятие от 22.05.2013
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 04.06.2013. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 травня 2013 р. № 352
Київ

Про внесення змін до Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1204 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 100, ст. 3566), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2013 р. № 352

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів

1. У пункті 5:

слова “Державною казначейською службою” замінити словом “Мінфіном”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Надання таких позик територіальними органами Казначейства в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення здійснюється за погодженням з відповідним територіальним органом Казначейства в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі.”.

2. Підпункт 3 пункту 6 викласти у такій редакції:

“3) відсутності заборгованості місцевого бюджету за коштами, що передаються до державного бюджету, обчисленої виходячи з фактичного обсягу доходів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, з урахуванням нормативу щоденних відрахувань, визначеного законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період. При цьому відсоток виконання річного розпису державного бюджету за коштами, що передаються до державного бюджету з відповідного місцевого бюджету, не може бути нижчим, ніж відсоток фактичного виконання річного розпису кошика доходів місцевого бюджету;”.

3. В абзацах четвертому і восьмому пункту 9 слова “Державною казначейською службою” замінити словом “Мінфіном”.

4. Пункт 10 викласти у такій редакції:

“10. Позики спрямовуються виключно на погашення бюджетних фінансових зобов’язань за видатками на:

1) оплату праці (код економічної класифікації видатків бюджету 2110);

2) нарахування на оплату праці (код економічної класифікації видатків бюджету 2120);

3) придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код економічної класифікації видатків бюджету 2220);

4) забезпечення продуктами харчування (код економічної класифікації видатків бюджету 2230);

5) оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код економічної класифікації видатків бюджету 2270);

6) здійснення окремих заходів щодо реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку (код економічної класифікації видатків бюджету 2282):

у частині видатків бюджетних установ на оплату праці та нарахування на оплату праці, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, виплату стипендій;

у повному обсязі видатків закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я відповідно до закону;

7) обслуговування боргових зобов’язань (код економічної класифікації видатків бюджету 2400);

8) надання субсидій та поточних трансфертів підприємствам, установам, організаціям (код економічної класифікації видатків бюджету 2610) у частині видатків комунальних закладів охорони здоров’я, які є одержувачами бюджетних коштів, на оплату праці та нарахування на оплату праці, придбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

9) надання поточних трансфертів органам державного управління інших рівнів (код економічної класифікації видатків бюджету 2620) у частині видатків бюджетних установ на оплату праці та нарахування на оплату праці, придбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

10) виплату стипендій (код економічної класифікації видатків бюджету 2720).”.

5. Пункт 13 викласти у такій редакції:

“13. Операції з надання позик відображаються у бухгалтерському обліку виконання місцевих бюджетів у встановленому законодавством порядку.”.

6. У тексті Порядку слова “Державної казначейської служби” замінити словом “Казначейства”.вверх