Документ 351-2001-р, текущая редакция — Принятие от 09.08.2001

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 9 серпня 2001 р. N 351-р
Київ

Про затвердження умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ "Макіївський металургійний комбінат"

1. Затвердити умови проведення конкурсу з продажу пакета
акцій ВАТ "Макіївський металургійний комбінат" (додаються).
Пакет складається з 862131539 простих іменних акцій, що
становить 60,86 відсотка статутного фонду, номінальною вартістю
215532,88475 тис. гривень.
2. Фондові державного майна:
провести в установленому порядку конкурс з продажу пакета
акцій ВАТ "Макіївський металургійний комбінат" з урахуванням
затверджених цим розпорядженням умов;
щокварталу інформувати Кабінет Міністрів України про
результати виконання покупцем договору купівлі-продажу пакета
акцій ВАТ "Макіївський металургійний комбінат".

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2001 р. N 351-р
УМОВИ
проведення конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ "Макіївський металургійний комбінат"

1. У конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ "Макіївський
металургійний комбінат" (далі - конкурс) мають право брати участь
особи, які можуть бути покупцями об'єктів приватизації згідно із
статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 ) з урахуванням обмежень, установлених Державною
програмою приватизації на 2000 - 2002 роки ( 1723-14 ), та
відповідають кваліфікаційним вимогам, зазначеним у пункті 2 цих
умов.
Учасник конкурсу зобов'язаний у термін та в порядку, які
встановлені Фондом державного майна, Антимонопольним комітетом,
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та
визначені в інформаційному повідомленні Фонду державного майна про
проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ "Макіївський
металургійний комбінат", надати інформацію про осіб, пов'язаних з
ним відносинами контролю за господарською діяльністю відповідно до
статті 1 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності"
( 2132-12 ).
До участі в конкурсі не допускаються покупці, що подали
інформацію про осіб, пов'язаних з ними відносинами контролю, з
якої неможливо встановити суб'єктів господарювання, що будуть
контролювати подальшу діяльність ВАТ "Макіївський металургійний
комбінат".
Учасник конкурсу повинен надати конкурсну гарантію в розмірі
10 відсотків початкової ціни пакета акцій у формі грошового внеску
на рахунок Фонду державного майна.
2. Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є
дотримання ними однієї з таких умов:
провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва чорних металів;
провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва продукції, яка використовується у
виробництві чорних металів;
провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва продукції (робіт), для якої
використовуються чорні метали;
здійснення протягом не менш як року безпосереднього контролю
на підприємствах, що провадять економічну діяльність, визначену в
абзацах другому - п'ятому цього пункту.
3. Відповідність учасника конкурсу кваліфікаційним вимогам
підтверджується документами у порядку та у спосіб, визначені в
інформаційному повідомленні про проведення конкурсу.
4. Початкова ціна пакета акцій - 215 533 тис. гривень.
5. Покупець зобов'язаний забезпечити:
погашення простроченої кредиторської заборгованості ВАТ перед
Мінфіном у розмірі 230 000 тис. гривень (що становить 60 відсотків
його загальної заборгованості перед Мінфіном на 1 липня 2001 р.)
протягом 5 років, зокрема:
5 відсотків суми боргу - протягом першого року;
10 відсотків суми боргу - протягом другого року;
25 відсотків суми боргу - протягом третього року;
30 відсотків суми боргу - протягом четвертого року;
30 відсотків суми боргу - протягом п'ятого року;
подальше погашення та обслуговування залучених державою
гарантованих іноземних кредитів, наданих ВАТ на умовах кредитних
угод з іноземними кредиторами;
погашення заборгованості перед Укрексімбанком у розмірі
131 097 тис. гривень (на 1 липня 2001 р.) на умовах, погоджених з
кредитором;
виконання програми технічної реконструкції виробництва,
впровадження прогресивних технологій;
провадження прибуткової діяльності підприємства;
недопущення скорочення протягом року кількості робочих місць;
дотримання профілів діяльності, обсягів виробництва, які
існували на момент підписання договору купівлі-продажу;
виконання мобілізаційних завдань, визначених для ВАТ;
виконання вимог антимонопольного законодавства;
зниження частки виробництв (робочих місць) з небезпечними та
шкідливими умовами праці і зменшення рівня їх впливу на працюючих;
здійснення робіт щодо захисту довкілля, дотримання
екологічних норм чи досягнення найкращих екологічних результатів.
6. Покупець зобов'язаний надати конкурсній комісії з продажу
пакета акцій концепцію післяприватизаційного розвитку
підприємства, яка повинна містити:
зобов'язання учасника конкурсу щодо виконання умов конкурсу
та реалізації плану довгострокових інтересів у розвитку
підприємства, зокрема поліпшення економічних, соціальних,
фінансових, технологічних та екологічних показників його
діяльності;
бізнес-план або техніко-економічне обгрунтування
післяприватизаційного розвитку підприємства, що включає план
зайнятості його працівників, пропозицію інвестора із зазначенням
максимального розміру інвестицій, термінів та порядку їх внесення.
7. Покупець зобов'язаний надати угоду про терміни та умови
погашення ним заборгованості ВАТ "Макіївський металургійний
комбінат" перед Укрексімбанком.вверх