Документ 350-2001-р, текущая редакция — Принятие от 09.08.2001

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 9 серпня 2001 р. N 350-р
Київ

Про затвердження умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ "Нікопольський Південнотрубний завод"

1. Затвердити умови проведення конкурсу з продажу пакета
акцій ВАТ "Нікопольський Південнотрубний завод" (додаються).
Пакет складається з 363519477 простих іменних акцій, що
становить 96,67 відсотка статутного фонду, номінальною вартістю
352613,89269 тис. гривень.
2. Фондові державного майна:
провести в установленому порядку конкурс з продажу пакета
акцій ВАТ "Нікопольський Південнотрубний завод" з урахуванням
затверджених цим розпорядженням умов;
щокварталу інформувати Кабінет Міністрів України про
результати виконання покупцем договору купівлі-продажу пакета
акцій ВАТ "Нікопольський Південнотрубний завод".

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2001 р. N 350-р
УМОВИ
проведення конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ "Нікопольський Південнотрубний завод"

1. У конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ "Нікопольський
Південнотрубний завод" (далі - конкурс) мають право брати участь
особи, які можуть бути покупцями об'єктів приватизації згідно із
статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 ) з урахуванням обмежень, установлених Державною
програмою приватизації на 2000 - 2002 роки ( 1723-14 ), та
відповідають кваліфікаційним вимогам, зазначеним у пункті 2 цих
умов.
Учасник конкурсу зобов'язаний у термін та в порядку, які
встановлені Фондом державного майна, Антимонопольним комітетом,
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та
визначені в інформаційному повідомленні Фонду державного майна про
проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ "Нікопольський
Південнотрубний завод", надати інформацію про осіб, пов'язаних з
ним відносинами контролю за господарською діяльністю відповідно до
статті 1 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності"
( 2132-12 ).
До участі в конкурсі не допускаються покупці, що подали
інформацію про осіб, пов'язаних з ними відносинами контролю, з
якої неможливо встановити суб'єктів господарювання, що будуть
контролювати подальшу діяльність ВАТ "Нікопольський
Південнотрубний завод".
Учасник конкурсу повинен надати конкурсну гарантію в розмірі
10 відсотків початкової ціни пакета акцій у формі грошового внеску
на рахунок Фонду державного майна.
2. Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є
дотримання ними однієї з таких умов:
провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва труб;
провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва продукції, яка використовується у
виробництві труб;
провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва продукції (робіт), для якої
використовуються труби;
здійснення протягом не менш як року безпосереднього контролю
на підприємствах, що провадять економічну діяльність, визначену в
абзацах другому - п'ятому цього пункту.
3. Відповідність учасника конкурсу кваліфікаційним вимогам
підтверджується документами у порядку та у спосіб, визначені в
інформаційному повідомленні про проведення конкурсу.
4. Початкова ціна пакета акцій - 352 614 тис. гривень.
5. Покупець зобов'язаний забезпечити:
погашення заборгованості ВАТ у сумі 15 000 тис. гривень із
заробітної плати працівникам підприємства, перед Пенсійним фондом
та бюджетом у термін до 1 січня 2002 року;
реструктуризацію боргів за постачання енергоносіїв у сумі 13
464 тис. гривень (на 1 липня 2001 р.) на 3 роки;
збереження кількості робочих місць протягом 6 місяців з
моменту підписання договору купівлі-продажу;
дотримання тих профілів діяльності, обсягів виробництва ВАТ,
які існували на момент підписання договору купівлі-продажу;
обсяг виробництва на загальнодержавному трубному ринку країни
не менш як 20 відсотків;
виконання мобілізаційних завдань, визначених для ВАТ;
виконання вимог антимонопольного законодавства;
зниження частки виробництв (робочих місць) з небезпечними та
шкідливими умовами праці і зменшення рівня їх впливу на працюючих;
здійснення робіт щодо захисту довкілля, дотримання
екологічних норм чи досягнення найкращих екологічних результатів;
створення умов для прибуткової діяльності підприємства.
6. Покупець зобов'язаний надати конкурсній комісії з продажу
пакета акцій концепцію післяприватизаційного розвитку
підприємства, яка повинна містити:
зобов'язання учасника конкурсу щодо виконання умов конкурсу
та реалізації плану довгострокових інтересів у розвитку
підприємства, поліпшення економічних, соціальних, фінансових,
технологічних та екологічних показників його діяльності;
бізнес-план або техніко-економічне обгрунтування
післяприватизаційного розвитку підприємства, що включає план
зайнятості його працівників, пропозицію інвестора із зазначенням
максимального розміру інвестицій, термінів та порядку їх внесення.вверх