Про утворення Державного департаменту фінансового моніторингу
Постановление Кабинета Министров Украины от 10.01.200235
Документ 35-2002-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.01.2005, основание - 1460-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 січня 2002 р. N 35
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1460 ( 1460-2004-п ) від 28.10.2004 )
Про утворення Державного департаменту
фінансового моніторингу

На виконання Указу Президента України від 10 грудня 2001 р.
N 1199 ( 1199/2001 ) "Про заходи щодо запобігання легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити у складі Міністерства фінансів Державний
департамент фінансового моніторингу як урядовий орган державного
управління.
2. Міністерству фінансів:
подати у місячний термін Кабінетові Міністрів України на
затвердження проект Положення про Державний департамент
фінансового моніторингу;
забезпечити утримання зазначеного Департаменту у 2002 році в
межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на
2002 рік для цього Міністерства.
3. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від
26 лютого 2000 р. N 403 ( 403-2000-п ) "Про затвердження граничної
чисельності працівників апарату міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних
органів та встановлення ліміту легкових автомобілів, що їх
обслуговують" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 9, ст. 339:
2001 р., N 20, ст. 851, ст. 875, N 32, ст. 1469, N 47, ст. 2096,
із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2001 р. N 1725 ( 1725-2001-п ) у позиції "Міністерство
фінансів" цифри "822" замінити цифрами "862".

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 29вверх