Документ 349-2001-р, текущая редакция — Редакция от 29.11.2001, основание - 542-2001-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 9 серпня 2001 р. N 349-р
Київ

Про затвердження умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ "Дебальцівський завод металургійного
машинобудування"
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 542-р ( 542-2001-р ) від 29.11.2001 )

1. Затвердити умови проведення конкурсу з продажу пакета
акцій ВАТ "Дебальцівський завод металургійного машинобудування"
(додаються).
Пакет складається з 131671176 простих іменних акцій, що
становить 99,54 відсотка статутного фонду, номінальною вартістю
32917,794 тис. гривень.
2. Фондові державного майна:
провести в установленому порядку конкурс з продажу пакета
акцій ВАТ "Дебальцівський завод металургійного машинобудування" з
урахуванням затверджених цим розпорядженням умов;
щокварталу інформувати Кабінет Міністрів України про
результати виконання покупцем договору купівлі-продажу пакета
акцій ВАТ "Дебальцівський завод металургійного машинобудування".

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2001 р. N 349-р
УМОВИ
проведення конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ "Дебальцівський завод металургійного машинобудування"

1. У конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ "Дебальцівський
завод металургійного машинобудування" (далі - конкурс) мають право
брати участь особи, які можуть бути покупцями об'єктів
приватизації згідно із статтею 8 Закону України "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ) з урахуванням обмежень, установлених
Державною програмою приватизації на 2000 - 2002 роки ( 1723-14 ),
та відповідають кваліфікаційним вимогам, зазначеним у пункті 2 цих
умов.
Учасник конкурсу зобов'язаний у термін та в порядку, які
встановлені Фондом державного майна, Антимонопольним комітетом,
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та
визначені в інформаційному повідомленні Фонду державного майна про
проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ "Дебальцівський
завод металургійного машинобудування", надати інформацію про осіб,
пов'язаних з ним відносинами контролю за господарською діяльністю
відповідно до статті 1 Закону України "Про обмеження монополізму
та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій
діяльності" ( 2132-12 ).
До участі в конкурсі не допускаються покупці, що подали
інформацію про осіб, пов'язаних з ними відносинами контролю, з
якої неможливо встановити суб'єктів господарювання, що будуть
контролювати подальшу діяльність ВАТ "Дебальцевський завод
металургійного машинобудування".
Учасник конкурсу повинен надати конкурсну гарантію в розмірі
10 відсотків початкової ціни пакета акцій у формі грошового внеску
на рахунок Фонду державного майна.
2. Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є
дотримання ними однієї з таких умов:
провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва машин для металургії;
провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва продукції, яка використовується у
виробництві машин для металургії;
провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва продукції (робіт), для якої
використовуються машини для металургії;
здійснення протягом не менш як року безпосереднього контролю
на підприємствах, що провадять економічну діяльність з виробництва
продукції, визначеної в абзацах другому - п'ятому цього пункту.
3. Відповідність учасника конкурсу кваліфікаційним вимогам
підтверджується документами у порядку та у спосіб, визначені в
інформаційному повідомленні про проведення конкурсу.
4. Початкова ціна пакета акцій - 23 100 тис. гривень. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 542-р
( 542-2001-р ) від 29.11.2001 )
5. Покупець зобов'язаний забезпечити:
повне погашення простроченої заборгованості ВАТ із заробітної
плати працівникам підприємства та перед Пенсійним фондом у розмірі
10 000 тис. гривень протягом 3-х років рівними частинами щомісяця;
здійснення програми технічної реконструкції ливарного цеху,
ковальсько-термічного цеху, блоку механічних цехів;
прибуткову діяльність підприємства;
недопущення скорочення протягом року кількості робочих місць;
дотримання профілів діяльності, обсягів виробництва ВАТ, які
існували на момент підписання договору купівлі-продажу;
виконання мобілізаційних завдань, визначених для ВАТ;
виконання вимог антимонопольного законодавства;
зниження частки виробництв (робочих місць) з небезпечними та
шкідливими умовами праці і зменшення рівня їх впливу на працюючих;
здійснення робіт щодо захисту довкілля, у тому числі
проведення реконструкції газоочищувальних споруд, дотримання
екологічних норм, досягнення найкращих екологічних результатів
експлуатації об'єкта.
6. Покупець зобов'язаний надати конкурсній комісії з продажу
пакета акцій концепцію післяприватизаційного розвитку
підприємства, яка повинна містити:
зобов'язання учасника конкурсу щодо виконання умов конкурсу
та реалізації плану довгострокових інтересів у розвитку
підприємства, зокрема поліпшення економічних, соціальних,
фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності
об'єкта;
бізнес-план або техніко-економічне обгрунтування
післяприватизаційного розвитку підприємства, що включає план
зайнятості працівників, пропозицію інвестора із зазначенням
максимального розміру інвестицій, термінів та порядку їх внесення.вверх