Документ 348-IV, первая редакция — Принятие от 24.12.2002
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Митного кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 6, ст.51 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У пункті 1 розділу XXI "Прикінцеві положення" Митного
кодексу України ( 92-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2002 р., N 38-39, ст. 288) слова і цифри "з 1 січня 2003 року"
замінити словами і цифрами "з 1 січня 2004 року".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 грудня 2002 року
N 348-IVвверх