Документ 347-IV, первая редакция — Принятие от 24.12.2002
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
з питань оподаткування підакцизних та
деяких інших товарів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 6, ст.50 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Розділ II "Прикінцеві положення" Закону України "Про
внесення змін до деяких законів України про оподаткування,
виробництво та обіг підакцизних товарів" ( 195-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 50, ст. 365) доповнити
пунктом 3 такого змісту:
"3. Тимчасово з 1 січня 2003 року до 1 січня 2004 року
встановити на бензини моторні (ГСТУ 320.00149943.015-2000)
сумішеві з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових
кисневмісних добавок за ТУУ 30183376.001 або етил-трет-бутилового
ефіру (ЕТБЕ) А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АІ-93Ек, А-95Ек, А-98Ек
ставку акцизного збору у розмірі 60 євро за 1000 кг".
2. У Законі України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259)
статтю 18 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"Критерієм достатньої переробки наземних (дорожніх)
транспортних засобів, що класифікуються згідно з Українською
класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності за товарними
позиціями 8702, 8703, 8704 ( 2371г-14 ), виготовлені і ввозяться з
територій спеціальних (вільних) економічних зон, розташованих на
території України, є обов'язкове виконання таких виробничих та
технологічних операцій:
виготовлення кузова (кабіни) транспортного засобу, коли з
окремих елементів, деталей або вузлів методами нероз'ємного
з'єднання виготовляється кузов (кабіна), призначений для
подальшого фарбування і складання. При цьому у процесі
виготовлення кузова (кабіни) складається в єдине ціле не менш як
шість основних елементів кузова (кабіни), серед яких повинні бути
дах, боковина ліва, боковина права, підлога;
фарбування кузова (кабіни);
спорядження кузова (кабіни);
складання транспортного засобу".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Функціонування вільних та інших спеціальних зон, які мають
економічний режим, відмінний від загального, здійснюється з
урахуванням того, що цей режим не поширюється на підакцизні товари
та товари 1-24 груп Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 грудня 2002 року
N 347-IVвверх