Документ 3464-X, предыдущая редакция — Редакция от 01.09.2001, основание - 2341-III
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнень і змін до статті 85
Кримінального кодексу і статті 427
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1982, N 22, ст. 300 )
( Указ затверджено Законом
N 3739-X ( 3739-10 ) від 09.07.1982, ВВР, 1982, N 29, ст. 443 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності
01.09.2001 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
2. У частині першій статті 427 Кримінально-процесуального
кодексу Української РСР ( 1001-05, 1003-05 ) слова "частиною 2
статті 85" замінити словами "частинами 2 і 3 статті 85".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 17 травня 1982 р.
N 3464-Xвверх