Про затвердження умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ "Об'єднання Склопластик"
Распоряжение Кабинета Министров Украины; Условия от 09.08.2001346-р
Документ 346-2001-р, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 24.02.2003, основание - 114-2003-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 9 серпня 2001 р. N 346-р
Київ
( Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ
N 114-р ( 114-2003-р ) від 24.02.2003 )

Про затвердження умов проведення
конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ "Об'єднання Склопластик"
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
N 543-р ( 543-2001-р ) від 29.11.2001
N 195-р ( 195-2002-р ) від 11.04.2002 )

1. Затвердити умови проведення конкурсу з продажу пакета
акцій ВАТ "Об'єднання Склопластик" (додаються).
Пакет складається з 25890987 простих іменних акцій, що
становить 76,18 відсотка статутного фонду, номінальною вартістю
6472,74675 тис. гривень.
2. Фондові державного майна:
провести в установленому порядку конкурс з продажу пакета
акцій ВАТ "Об'єднання Склопластик" з урахуванням затверджених цим
розпорядженням умов;
щокварталу інформувати Кабінет Міністрів України про
результати виконання покупцем договору купівлі-продажу пакета
акцій ВАТ "Об'єднання Склопластик".

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2001 р. N 346-р
УМОВИ
проведення конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ "Об'єднання Склопластик"

1. У конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ "Об'єднання
Склопластик" (далі - конкурс) мають право брати участь особи, які
можуть бути покупцями об'єктів приватизації згідно із статтею 8
Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) з
урахуванням обмежень, установлених Державною програмою
приватизації на 2000 - 2002 роки ( 1723-14 ), та відповідають
кваліфікаційним вимогам, зазначеним у пункті 2 цих умов.
Учасник конкурсу зобов'язаний у термін та в порядку, які
встановлені Фондом державного майна, Антимонопольним комітетом,
Державною комісією з цінних паперів та Фондового ринку та
визначені в інформаційному повідомленні Фонду державного майна про
проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ "Об'єднання
Склопластик", надати інформацію про осіб, пов'язаних з ним
відносинами контролю за господарською діяльністю відповідно до
статті 1 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності"
( 2132-12 ).
До участі в конкурсі не допускаються покупці, що подали
інформацію про осіб, пов'язаних з ними відносинами контролю, з
якої неможливо встановити суб'єктів господарювання, що будуть
контролювати подальшу діяльність ВАТ "Об'єднання Склопластик".
Учасник конкурсу повинен надати конкурсну гарантію в розмірі
10 відсотків початкової ціни пакета акцій у формі грошового внеску
на рахунок Фонду державного майна.
2. Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є
дотримання ними однієї з таких умов:
провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва скловолокна, скловати, склотканин та
виробів з них;
провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва продукції, яка використовується у
виробництві скловолокна, скловати, склотканин та виробів з них;
провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва продукції (робіт), для якої
використовуються скловолокно, скловата, склотканини та вироби з
них;
здійснення протягом не менш як року безпосереднього контролю
на підприємствах, що провадять економічну діяльність з виробництва
продукції визначену в абзацах другому - п'ятому цього пункту.
3. Відповідність учасника конкурсу кваліфікаційним вимогам
підтверджується документами у порядку та у спосіб, визначені в
інформаційному повідомленні про проведення конкурсу.
4. Початкова ціна пакета акцій - 8 500 тис. гривень. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 543-р
( 543-2001-р ) від 29.11.2001 )
5. Покупець зобов'язаний забезпечити:
( Абзац другий пункту 5 виключено на підставі Розпорядження
КМ N 195-р ( 195-2002-р ) від 11.04.2002 )
впровадження технологій одностадійного виробництва
скловолокна протягом п'яти років з моменту підписання договору
купівлі-продажу ВАТ;
збереження існуючих та створення протягом двох років нових
робочих місць;
збереження профілю діяльності, який існував на момент
підписання договору купівлі-продажу;
виконання мобілізаційних завдань, визначених для ВАТ;
виконання вимог антимонопольного законодавства;
зниження частки виробництв (робочих місць) з небезпечними та
шкідливими умовами праці і зменшення рівня їх впливу на працюючих;
здійснення робіт, пов'язаних із захистом довкілля, дотримання
екологічних норм;
недопущення зменшення обсягів виробництва, досягнутих у
2001 році. ( Абзац десятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням КМ N 195-р ( 195-2002-р ) від 11.04.2002 )

6. Покупець зобов'язаний надати конкурсній комісії з продажу
пакета акцій концепцію післяприватизаційного розвитку
підприємства, яка повинна містити:
зобов'язання учасника конкурсу щодо виконання умов конкурсу
та реалізації плану довгострокових інтересів у розвитку
підприємства, зокрема поліпшення економічних, соціальних,
фінансових, технологічних та екологічних показників його
діяльності;
бізнес-план або техніко-економічне обгрунтування
післяприватизаційного розвитку підприємства, що включає план
зайнятості працівників, пропозицію інвестора із зазначенням
максимального розміру інвестицій, термінів та порядку їх внесення.вверх