Документ 3451-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 01.06.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 10.07.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України
та Урядом Держави Ізраїль
про взаємне сприяння та захист інвестицій
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 50, ст.547 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про
взаємне сприяння та захист інвестицій ( 376_045 ), підписану
24 листопада 2010 року в м. Києві, ратифікувати (додається).

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 1 червня 2011 року
N 3451-VIвверх