Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1998 р. N 144
Постановление Кабинета Министров Украины от 11.05.2005345
Документ 345-2005-п, действует, текущая редакция — Принятие от 11.05.2005

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 травня 2005 р. N 345
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від
14 лютого 1998 р. N 144

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого
1998 р. N 144 ( 144-98-п ) "Питання забезпечення діяльності
Центральної виборчої комісії" (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 7, ст. 243; 1999 р., N 14, ст. 567; 2000 р., N 5, ст. 174;
2004 р., N 18, ст. 1289, N 25, ст. 1652) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2005 р. N 345
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 1998 р. N 144
( 144-98-п )

1. У пункті 1:
після слів "працівників секретаріату" доповнити словами "та
патронатної служби";
слова "працівників апарату" замінити словами "працівників
Секретаріату".
2. У пункті 2:
слова "заступнику", "помічнику" замінити відповідно словами
"заступникам", "помічникам";
доповнити пункт після слів "працівникам секретаріату" словами
"та патронатної служби".
3. У пункті 3:
слово "заступник" замінити словом "заступники";
доповнити пункт після слів "члени Комісії" словами "та
керівник секретаріату Комісії";
слова "а працівники секретаріату Комісії - до відповідних
категорій працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України"
замінити словами "працівники секретаріату Комісії - до відповідних
категорій працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України, а
працівники патронатної служби: Голови Комісії - до відповідних
працівників патронатної служби Першого віце-прем'єр-міністра
України; заступників Голови Комісії, секретаря Комісії - до
відповідних працівників патронатної служби Віце-прем'єр-міністра
України; членів Комісії - до відповідних працівників патронатної
служби Міністра Кабінету Міністрів України".вверх