Документ 3436-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 31.05.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 25.06.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 290
Цивільного кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 50, ст.542 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац другий частини третьої статті 290 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
NN 40-44, ст. 356) викласти в такій редакції:
"Особа донора не повинна бути відомою реципієнту, а особа
реципієнта - родині донора, крім випадків, коли реципієнт і донор
перебувають у шлюбі або є близькими родичами".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 31 травня 2011 року
N 3436-VIвверх