Документ 342а-05, текущая редакция — Редакция от 19.11.2012, основание - 4651-VI

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до Кримінального та
Кримінально-процесуального кодексів
Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1961, N 28, ст. 342 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12,
N 13, ст.88 }

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
I.
Відповідно до Указів Президії Верховної Ради Союзу РСР від
24 лютого 1961 року "Про доповнення Закону про Кримінальну
відповідальність за державні злочини", від 25 березня 1961 року
"Про доповнення статті 25 Закону про кримінальну відповідальність
за державні злочини", від 5 травня 1961 року "Про посилення
боротьби з особливо небезпечними злочинами", від 18 травня
1961 року "Про внесення доповнень і змін в Закон про кримінальну
відповідальність за державні злочини і в Основи кримінального
законодавства" та від 24 травня 1961 року "Про відповідальність за
приписки та інші перекручення звітності про виконання планів":
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з
01.09.2001 )
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з
01.09.2001 )
( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з
01.09.2001 )
( Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з
01.09.2001 )
( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )

{ Розділ III втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР Д.КОРОТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР А.ЗЛЕНКО
м. Київ, 27 червня 1961 р.вверх