Документ 339-2014-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 20.10.2016, основание - 710-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 серпня 2014 р. № 339
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 710 від 11.10.2016}

Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 22, ст. 683, № 32, ст. 859, № 37, ст. 995, № 55, ст. 1506) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 2014 р. № 339

ЗМІНИ,
що вносяться у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65

1. Пункт 4 після слова “держави” доповнити словами “; випадків, коли витрати на оплату послуг мобільного зв’язку здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих на зазначену мету як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески”.

2. Пункт 20 після слів “бюджетних коштів” доповнити словами “(крім коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески)”.

3. Виноску “**” після слів “а також випадків придбання” доповнити словами “товарів та проведення ремонту приміщень”.вверх