Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1009
Постановление Кабинета Министров Украины от 18.05.2017337
Документ 337-2017-п, действует, текущая редакция — Принятие от 18.05.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 21.05.2017. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 травня 2017 р. № 337
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1009

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1009 “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2017 рік” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 3, ст. 75) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 травня 2017 р. № 337

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1009

1. Пункт 1 доповнити підпунктом 5 такого змісту:

“5) перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 5.”.

2. Доповнити постанову додатком 5 такого змісту:


“Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1009

ПЕРЕЛІК
товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2017 році

Найменування товару

Код згідно з УКТЗЕД

Антрацит

2701 11 00 00

__________
Примітки.


1. Ліцензії видаються за погодженням з Міненерговугіллям. Погодження здійснюється Мінекономрозвитку без залучення суб’єкта господарювання в порядку міжвідомчого обміну інформацією.
2. У товарній підкатегорії 2701 11 00 00 антрацит означає вугілля з граничним вмістом летких речовин (у перерахунку на суху безмінеральну основу) не більш як 14 відсотків.”.
вверх