Документ 337-2002-п, текущая редакция — Редакция от 23.09.2016, основание - 615-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 березня 2002 р. N 337
Київ
Про службові відрядження в межах України
керівників органів виконавчої влади та
Секретаріату Кабінету Міністрів
України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003
N 426 ( 426-2014-п ) від 10.09.2014
N 615 ( 615-2016-п ) від 08.09.2016 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що рішення про службове відрядження в межах
України приймається щодо:
Першого віце-прем’єр-міністра України та
віце-прем’єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів
України, Державного секретаря Кабінету Міністрів України -
Прем’єр-міністром України; { Абзац другий пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1106 ( 1106-2003-п ) від
17.07.2003; в редакції Постанови КМ N 426 ( 426-2014-п ) від
10.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 615
( 615-2016-п ) від 08.09.2016 }
міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої
влади, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій - Першим віце-прем’єр-міністром України, а також
віце-прем’єр-міністрами України згідно з розподілом функціональних
повноважень; { Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови КМ N 426
( 426-2014-п ) від 10.09.2014 }
першого заступника та заступників Державного Секретаря
Кабінету Міністрів України - Міністром Кабінету Міністрів України;
{ Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 }
першого заступника та заступників Державного секретаря
Кабінету Міністрів України - Державним секретарем Кабінету
Міністрів України; { Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з
Постановою КМ N 615 ( 615-2016-п ) від 08.09.2016 }
перших заступників та заступників міністрів, державних
секретарів міністерств, перших заступників та заступників
керівників інших центральних органів виконавчої влади - відповідно
міністрами, керівниками інших центральних органів виконавчої
влади; { Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1106
( 1106-2003-п ) від 17.07.2003; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 615 ( 615-2016-п ) від 08.09.2016 }

{ Абзац пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 1106
( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 }

голів районних державних адміністрацій - керівником органу
виконавчої влади вищого рівня, а в разі його відсутності - особою,
яка його заміщає.
Рішення про службове відрядження в межах України членів
Кабінету Міністрів України може бути прийняте за умови дотримання
вимог пункту 1 параграфа 15 та пункту 6 параграфа 28-3 Регламенту
Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 ( 950-2007-п )
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 54, ст. 2180; 2011 р., N 88,
ст. 3199; 2014 р., N 24, ст. 735), щодо забезпечення правоможності
засідань Кабінету Міністрів України та урядових комітетів. { Пункт
1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 426 ( 426-2014-п )
від 10.09.2014 }
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 27 червня 1996 р. N 682 ( 682-96-п ) "Про
впорядкування службових відряджень керівників органів державної
виконавчої влади" (ЗП України, 1996 р., N 14, ст. 379).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 26вверх