Документ 3342-XII, текущая редакция — Принятие от 30.06.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про порядок введення в дію Закону України
"Про організаційно-правові основи боротьби
з організованою злочинністю"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 35, ст.359 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Створити постійну Комісію Верховної Ради України з питань
боротьби з корупцією і організованою злочинністю. Затвердити склад Комісії з питань боротьби з корупцією і
організованою злочинністю у липні 1993 року. Після затвердження складу цієї Комісії Постанову Верховної
Ради України "Про утворення Тимчасової депутатської комісії
Верховної Ради України з питань боротьби з організованою
злочинністю, корупцією і хабарництвом" ( 2894-12 ) від 19 грудня
1992 року визнати такою, що втратила чинність. До затвердження Положення про Комісію Верховної Ради України
з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю Комісія
у своїй діяльності з питань, не врегульованих Законом України "Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю" ( 3341-12 ), іншими актами законодавства, керується
Положенням про Тимчасову депутатську комісію Верховної Ради
України з питань боротьби з організованою злочинністю, корупцією
і хабарництвом. Управлінню справами Верховної Ради України невідкладно
забезпечити Комісію приміщеннями, охороною, транспортними
засобами, засобами зв'язку, оргтехнікою та допоміжним персоналом.
2. Кабінету Міністрів України: - до 1 серпня 1993 року згідно з Законом України "Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"
( 3341-12 ) затвердити структуру і штатну чисельність управління
та відділів по боротьбі з організованою злочинністю органів
Міністерства внутрішніх справ України; - до 1 серпня 1993 року вирішити питання фінансування,
матеріально-технічного і кадрового забезпечення спеціальних
підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства
внутрішніх справ та Служби безпеки України; - до 1 вересня 1993 року вирішити питання розміщення
підрозділів і соціально-правового захисту їх працівників; - до 1 вересня 1993 року вирішити питання про створення у
системі державної податкової служби та державної митної служби
спеціальних підрозділів з питань боротьби з порушеннями
податкового та митного законодавства, що здійснюються в інтересах
організованих злочинних угруповань; - до 1 вересня 1993 року підготувати і внести для
затвердження Верховною Радою України проект Положення про порядок
комплектування, матеріально-технічного, військового, фінансового
та соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів по
боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ
та Служби безпеки України; - до 1 жовтня 1993 року підготувати і затвердити Положення
про негласного співробітника спеціального підрозділу по боротьбі з
організованою злочинністю.
3. Встановити, що приміщення, транспорт, матеріально-технічні
засоби, оргтехніка та інше обладнання, яке зараз знаходиться або
раніше знаходилось у користуванні підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю та корупцією Міністерства внутрішніх
справ та Служби безпеки України, переходять у користування
спеціальних підрозділів Міністерства внутрішніх справ та Служби
безпеки України, які створюються згідно з Законом України "Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю" ( 3341-12 ). До визначення нового порядку
матеріально-технічного, фінансового, військового та
соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів по
боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх
справ та Служби безпеки України таке забезпечення здійснюється
відповідно Міністерством та обласними управліннями внутрішніх
справ, Центральним управлінням та регіональними органами Служби
безпеки України в порядку, встановленому для відповідних
підрозділів цих відомств. Міністру внутрішніх справ України, Голові Служби безпеки
України, Генеральному прокурору України до 1 серпня 1993 року
вирішити питання про необхідні організаційні, структурні, штатні
та кадрові зміни, що випливають із Закону України "Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю" ( 3341-12 ).
4. Встановити, що підзаконні нормативні акти, які Кабінет
Міністрів України, міністерства, інші центральні органи державної
виконавчої влади приймають на виконання вимог Закону України "Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю" ( 3341-12 ), повинні бути не пізніш як за 10 діб
надіслані для ознайомлення Комісії Верховної Ради України з питань
боротьби з корупцією і організованою злочинністю.
5. Комісії Верховної Ради з питань боротьби з корупцією і
організованою злочинністю внести на розгляд Верховної Ради
України: - до 1 серпня 1993 року пропозиції про зміни та доповнення до
Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів, інших законів
України, спрямовані на забезпечення ефективної боротьби з
організованою злочинністю; - до 1 вересня 1993 року проекти Положення про Комісію
Верховної Ради України з питань боротьби з корупцією і
організованою злочинністю, Положення про Координаційний комітет по
боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президенті
України та пропозиції про зміни в законодавстві України, що
випливають з Закону України "Про організаційно-правові основи
боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ).
6. Голові Комісії Верховної Ради України з питань боротьби з
корупцією і організованою злочинністю до 1 січня 1994 року
доповісти Верховній Раді України про стан виконання Закону України
"Про організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю" ( 3341-12 ).

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 30 червня 1993 року
N 3342-XIIвверх