Документ 334/95-ВР, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 25.10.1997, основание - 541/97-ВР

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 541/97-ВР від 24.09.97, ВВР, 1997, N 43, ст.280 )
Про внесення змін до частини дев'ятої статті 23
та частини четвертої статті 36 Закону України
"Про вибори народних депутатів України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 31, ст.245 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до Закону України "Про вибори народних
депутатів України" ( 3623-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 48, ст.455):
1) у частині дев'ятій статті 23 слова "п'яти мінімальних
заробітних плат" замінити словами "одного неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян";
2) у частині четвертій статті 36 цифри і слова "100
мінімальних заробітних плат" замінити словами "двадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 вересня 1995 року
N 334/95-ВРвверх