Документ 3331-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 12.05.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 28.05.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
щодо фінансування дорожнього господарства
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 45, ст.483 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р.,
N 7-8, 2011 року N 3220-VI ( 3220-17 ) і N 3222-VI) ( 3222-17 )
такі зміни:
1) статтю 27 доповнити частиною другою такого змісту:
"Дозволити Міністерству фінансів України вносити зміни до
показників розпису державного бюджету з метою відображення
фактичного надходження у 2011 році таких кредитів (позик) та
витрат за відповідними бюджетними програмами в межах загального
обсягу цих кредитів (позик), затвердженого додатком N 9 до цього
Закону, з коригуванням показників фінансування, видатків та
кредитування, встановлених додатками N 2, N 3 та N 4 до цього
Закону, і граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею
8 цього Закону";
2) статтю 29 доповнити частиною другою такого змісту:
"Дозволити Кабінету Міністрів України у визначеному ним
порядку надавати у 2011 році кошти Державній службі автомобільних
доріг України на покриття тимчасових касових розривів спеціального
фонду державного бюджету, пов'язаних з виконанням бюджетної
програми "Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг
загального користування" ( 876-2011-п ), за рахунок залучення
коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення до
кінця року без нарахування відсотків за користування такими
коштами".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 12 травня 2011 року
N 3331-VIвверх