Документ 333-XIV, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.01.2011, основание - 2755-VI

                                                          

З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Закону України
"Про систему оподаткування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 7, ст.47 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У Законі України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст.119, N 22,
ст.159):
частину третю статті 1 викласти в такій редакції:
"Ставки, механізм справляння податків і зборів (обов'язкових
платежів), за винятком особливих видів мита, і пільги щодо
оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими
законами України, крім законів про оподаткування. Особливі види
мита справляються на підставі рішень про застосування
антидемпінгових, компенсаційних і спеціальних заходів, прийнятих
відповідно до законів України";
частину першу статті 7 доповнити словами "за винятком
випадків, пов'язаних із застосуванням антидемпінгових,
компенсаційних і спеціальних заходів відповідно до законів
України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 грудня 1998 року
N 333-XIVвверх