Про введення в дію Закону України "Про науково-технічну інформацію"
Постановление Верховной Рады Украины от 25.06.19933323-XII
Документ 3323-XII, текущая редакция — Принятие от 25.06.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України
"Про науково-технічну інформацію"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 33, ст.346 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. До приведення законодавства України у відповідність із
Законом України "Про науково-технічну інформацію" ( 3322-12 )
чинне законодавство України застосовується у частині, що не
суперечить цьому Закону.
2. Кабінету Міністрів України:
подати Верховній Раді України протягом чотирьох місяців
пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у
відповідність із Законом "Про науково-технічну інформацію"; привести у відповідність з цим Законом постанови і
розпорядження Уряду України, що стосуються діяльності в галузі
науково-технічної інформації; забезпечити перегляд і скасування міністерствами, державними
комітетами і відомствами їх нормативних актів, в тому числі
інструкцій, які суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 25 червня 1993 року
N 3323-XIIвверх