Документ 3315-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 12.05.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 28.05.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 44, ст.474 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до додатків N 3 і N 4 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2011 р., N 7-8, ст. 52, N 42, ст. 427,
ст. 429, N 44, ст. 468), визначивши Державне агентство з
інвестицій та управління національними проектами України головним
розпорядником коштів державного бюджету шляхом затвердження
бюджетних призначень цьому головному розпоряднику та відповідно
виключення бюджетних призначень Міністерству економічного розвитку
і торгівлі України у рядках за кодами програмної класифікації
видатків та кредитування державного бюджету 1205000, 1205010,
1205030, 1205040, 1205090, 1205100, 1205110, 1205120 і 1205130,
згідно з додатками N 1 і N 2 до цього Закону.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 12 травня 2011 року
N 3315-VI

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
Зміни
до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України
на 2011 рік"
(тис.грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | | прог- |функ- | згідно з відомчою і |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------| | |рамної | ціо- |програмною класифікаціями| Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | |класи- |наль- | видатків та кредитування| | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | |фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | | |видат- | кла- | ( v0011201-11 ) | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | | |ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | |креди- |кації | | | | | | | | | | | | | |тування|видат-| | | | | | | | | | | | | |держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | |бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| | | |Всього: |280 136 119,8|244 831 579,8| 39 427 410,6| 2 998 998,8|33 804 540,0|45 392 630,5|27 763 858,6|2 074 227,6| 844 477,4|17 628 771,9|325 528 750,3| |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |1200000| |Міністерство економічного| 343 877,0| 290 500,2| 155 948,7| 11 069,7| 53 376,8| 3 113,2| 289,0| 133,2| 66,6| 2 824,2| 346 990,2| | | |розвитку і торгівлі | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |6300000| |Державне агентство з | 1 158 894,5| 78 644,5| 18 557,3| 3 953,1| 1 080 250,0| | | | | | 1 158 894,5| | | |інвестицій та управління | | | | | | | | | | | | | | |національними проектами | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |6301000| |Апарат Державного | 1 158 894,5| 78 644,5| 18 557,3| 3 953,1| 1 080 250,0| | | | | | 1 158 894,5| | | |агентства з інвестицій та| | | | | | | | | | | | | | |управління національними | | | | | | | | | | | | | | |проектами України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |6301010| 0111 |Керівництво та управління| 17 755,2| 17 505,2| 9 940,4| 2 506,8| 250,0| | | | | | 17 755,2| | | |у сфері інвестиційної | | | | | | | | | | | | | | |діяльності та управління | | | | | | | | | | | | | | |національними проектами | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |6301030| 0411 |Заходи щодо формування | 47 282,0| 47 282,0| | | | | | | | | 47 282,0| | | |позитивного | | | | | | | | | | | | | | |інвестиційного іміджу | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |6301040| 0133 |Утримання регіональних | 13 857,3| 13 857,3| 8 616,9| 1 446,3| | | | | | | 13 857,3| | | |центрів інноваційного | | | | | | | | | | | | | | |розвитку | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |6301100| 0411 |Державна підтримка | 250 000,0| | | | 250 000,0| | | | | | 250 000,0| | | |реалізації інноваційних | | | | | | | | | | | | | | |та інвестиційних проектів| | | | | | | | | | | | | | |у реальному секторі | | | | | | | | | | | | | | |економіки через механізм | | | | | | | | | | | | | | |здешевлення кредитів | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |6301110| 0411 |Державна підтримка | 620 000,0| | | | 620 000,0| | | | | | 620 000,0| | | |реалізації національних | | | | | | | | | | | | | | |проектів на умовах | | | | | | | | | | | | | | |співфінансування | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |6301120| 0490 |Забезпечення розробки | 100 000,0| | | | 100 000,0| | | | | | 100 000,0| | | |проектно-кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |документації, | | | | | | | | | | | | | | |техніко-економічних | | | | | | | | | | | | | | |обґрунтувань (їх | | | | | | | | | | | | | | |невід'ємних складових) | | | | | | | | | | | | | | |національних проектів, в | | | | | | | | | | | | | | |тому числі шляхом | | | | | | | | | | | | | | |формування статутних | | | | | | | | | | | | | | |капіталів державних | | | | | | | | | | | | | | |підприємств, | | | | | | | | | | | | | | |відповідальних за | | | | | | | | | | | | | | |реалізацію національних | | | | | | | | | | | | | | |проектів | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |6301130| 0732 |Заходи щодо створення | 110 000,0| | | | 110 000,0| | | | | | 110 000,0| | | |мережі регіональних | | | | | | | | | | | | | | |перинатальних центрів, | | | | | | | | | | | | | | |забезпечених | | | | | | | | | | | | | | |інноваційними | | | | | | | | | | | | | | |технологіями та | | | | | | | | | | | | | | |сучасним обладнанням | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
Зміни
до додатка N 4 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Повернення кредитів до Державного бюджету України
та розподіл надання кредитів з
Державного бюджету України в 2011 році"
(тис.грн.) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування згідно з | Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування-всього | | програмної |функціональної| відомчою і програмною |----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------| |класифікації| класифікації |класифікаціями видатків |Загальний |Спеціальний| Разом | Загальний |Спеціальний | Разом | Загальний |Спеціальний | Разом | |видатків та | видатків та | та кредитування | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |кредитування| кредитування | державного бюджету | | | | | | | | | | | державного | бюджету | ( v0011201-11 ) | | | | | | | | | | | бюджету | | | | | | | | | | | | |------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1200000 | |Міністерство | 10 300,0| | 10 300,0| | | | 10 300,0| | 10 300,0| | | |економічного розвитку і | | | | | | | | | | | | |торгівлі України | | | | | | | | | | |------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 6300000 | |Державне агентство з | | | | | -204 801,0| -204 801,0| | -204 801,0| -204 801,0| | | |інвестицій та управління| | | | | | | | | | | | |національними | | | | | | | | | | | | |проектами України | | | | | | | | | | |------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 6301000 | |Апарат Державного | | | | | -204 801,0| -204 801,0| | -204 801,0| -204 801,0| | | |агентства з інвестицій | | | | | | | | | | | | |та управління | | | | | | | | | | | | |національними проектами | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | |------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 6301090 | 0473 |Повернення кредитів, | | | | | -204 801,0| -204 801,0| | -204 801,0| -204 801,0| | | |наданих у 2007 році з | | | | | | | | | | | | |Державного бюджету | | | | | | | | | | | | |України на реалізацію | | | | | | | | | | | | |інноваційних та | | | | | | | | | | | | |інвестиційних проектів у| | | | | | | | | | | | |галузях економіки, у | | | | | | | | | | | | |першу чергу з | | | | | | | | | | | | |впровадження передових | | | | | | | | | | | | |енергозберігаючих | | | | | | | | | | | | |технологій і технологій | | | | | | | | | | | | |з виробництва | | | | | | | | | | | | |альтернативних джерел | | | | | | | | | | | | |палива | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вверх