Документ 3312-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 12.05.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 13.06.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про чисельність Збройних Сил України на 2011 рік
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 44, ст.472 )

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 85
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити чисельність Збройних Сил України станом на
31 грудня 2011 року в кількості до 192000 осіб, у тому числі до
144000 військовослужбовців.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 12 травня 2011 року
N 3312-VIвверх