Документ 331/97-ВР, действует, текущая редакция — Принятие от 11.06.1997
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 02.07.1997. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 31, ст.199 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміну до частини шостої статті 38 Закону України
"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення" ( 4004-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
N 27, ст.218; 1997 р., N 6, ст. 49), виклавши її в такій редакції:
"У порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України,
посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби, які
безпосередньо здійснюють перевірки об'єктів нагляду,
забезпечуються проїзними квитками на проїзд відповідними видами
транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім
таксі) або за їх бажанням отримують грошову компенсацію вартості
проїзду при виконанні службових обов'язків. Під час службових
відряджень вони мають право на позачергове придбання проїзних
документів на всі види транспорту і розміщення в готелях".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 червня 1997 року
N 331/97-ВРвверх