Про створення Державної інспекції України по захисту прав споживачів
Постановление Кабинета Министров Украины от 19.11.1991329
Документ 329-91-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 30.03.1994, основание - 197-94-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 листопада 1991 р. N 329
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 197 ( 197-94-п ) від 30.03.94 )
Про створення Державної інспекції України по захисту прав
споживачів

На виконання постанови Верховної Ради України від 12 травня
1991 р. "Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про
захист прав споживачів" ( 1024-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Створити при Кабінеті Міністрів України Державну інспекцію
України по захисту прав споживачів.
Рекомендувати Раді Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомам,
Київському та Севастопольському міськвиконкомам створити
аналогічні інспекції в областях, мм. Києві та Севастополі, до яких
включити державних інспекторів у містах, районах і районах у
містах.
Державні інспекції по захисту прав споживачів у Кримській
АРСР, областях, мм. Києві та Севастополі підпорядковуються
відповідно Раді Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомам,
Київському та Севастопольському міськвиконкомам і Державній
інспекції України по захисту прав споживачів.
2. Вважати основними завданнями Державної інспекції України
по захисту прав споживачів та її органів:
здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами,
організаціями та установами незалежно від форм власності й
господарювання, а також громадянами Закону УРСР "Про захист прав
споживачів" ( 1023-12 ), інших нормативних актів з питань торгівлі
та надання послуг населенню;
забезпечення перевірки якості товарів народного споживання та
послуг безпосередньо на підприємствах промисловості, сфери послуг,
торгівлі та підприємствах громадського харчування, на базах,
складах і в експедиціях незалежно від форм власності й
господарювання;
розробку і внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій
щодо захисту прав споживачів;
координацію роботи міністерств і відомств України,
громадських об'єднань по захисту прав споживачів, дотриманню
правил торгівлі та надання послуг населенню;
систематичне висвітлення через засоби масової інформації
результатів перевірок дотримання законодавства про захист прав
споживачів, правил торгівлі та надання послуг населенню з
відображенням фактів порушень і конкретних винуватців.
3. Начальник Державної інспекції України по захисту прав
споживачів та його заступники призначаються на посаду і
звільняються з посади Кабінетом Міністрів України.
Керівники державних інспекцій в Кримській АРСР, областях,
мм. Києві та Севастополі, їх заступники призначаються на посаду і
звільняються з посади відповідно Радою Міністрів Кримської АРСР,
облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами за
погодженням з начальником Державної інспекції України по захисту
прав споживачів.
4. Державній інспекції України по захисту прав споживачів
подати Урядові України у двотижневий строк погоджені з
Міністерством фінансів України пропозиції про чисельність
працівників центрального апарату інспекції, витрати на його
утримання та у двомісячний строк - проект Положення про інспекцію,
розроблений з участю Міністерства юстиції України.
5. Ліквідувати Державну інспекцію по якості товарів і
торгівлі УРСР та її органи на місцях, а їх майно передати
Державній інспекції України по захисту прав споживачів.
Міністерству торгівлі України разом з Державною інспекцією
України по захисту прав споживачів забезпечити відповідно до
чинного законодавства працевлаштування працівників колишньої
Державної інспекції по якості товарів і торгівлі УРСР, маючи на
увазі максимально залучити їх до роботи у створюваній інспекції.
У зв'язку з ліквідацією Державної інспекції по якості товарів
і торгівлі УРСР Міністерству торгівлі України скоротити
чисельність центрального апарату Міністерства на 8 одиниць.
6. Секретаріату Кабінету Міністрів України разом з Київським
міськвиконкомом вирішити питання про розміщення Державної
інспекції України по захисту прав споживачів, забезпечити її
необхідним обладнанням, засобами зв'язку, обчислювальною та
розмножувальною технікою, легковим автотранспортом.
Рекомендувати Раді Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомам,
Київському та Севастопольському міськвиконкомам вирішити
аналогічні питання щодо державних інспекцій та інспекторів на
місцях.
7. Визнати такими, що втратили чинність:
абзац третій пункту 14 постанови Ради Міністрів УРСР від
10 травня 1965 р. N 461 "Про поліпшення торгівлі і громадського
харчування в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1965 р., N 5, ст. 59);
постанову Ради Міністрів УРСР від 15 червня 1984 р. N 250
"Про затвердження Положення про Державну інспекцію по якості
товарів і торгівлі Української РСР" (ЗП УРСР, 1984 р., N 6,
ст. 35).

Перший
віце-прем'єр-міністр України К.МАСИК
Державний секретар
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА
Інд. 23вверх