Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постановление Кабинета Министров Украины от 10.04.2019329
Документ 329-2019-п, действует, текущая редакция — Принятие от 10.04.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 20.04.2019. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 квітня 2019 р. № 329
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 квітня 2019 р. № 329

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 9 Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. № 326 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 11, ст. 665; 2018 р., № 41, ст. 1450), викласти в такій редакції:

“9. Для реєстрації е-ресурсу в Національному реєстрі держатель (розпорядник) подає заяву на реєстрацію е-ресурсу з використанням засобів програмного комплексу Національного реєстру з урахуванням вимог законодавства з питань документування управлінської діяльності, в якій зазначає загальні відомості про відповідний е-ресурс та види даних, що він формує.

Оформлення заяви завершується створенням кваліфікованого електронного підпису керівника або уповноваженої керівником особи.”.

2. У пункті 4 Положення про Державне агентство з питань електронного урядування України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 492 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2269; 2018 р., № 57, ст. 1988; 2019 р., № 13, ст. 473):

1) у підпункті 2-1 слова “проектів актів Кабінету Міністрів” замінити словами “проектів нормативно-правових актів”;

2) підпункт 4 викласти в такій редакції:

“4) здійснює реєстрацію державних електронних реєстрів, кадастрів, державних та інших обов’язкових класифікаторів у Національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів;”;

3) підпункт 9 доповнити абзацами такого змісту:

“примірний договір про інформаційну взаємодію та примірну угоду про підключення до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

формати електронних повідомлень та обміну даними системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;”;

4) абзац одинадцятий підпункту 11 виключити;

5) підпункт 17 викласти в такій редакції:

“17) здійснює визначені законом повноваження у сфері електронної ідентифікації;”.

3. Пункт 4 Вимог до доменних імен державних органів в українському сегменті Інтернету, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 851 “Деякі питання використання доменних імен державними органами в українському сегменті Інтернету” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 88, ст. 2924), виключити.

4. У Положенні про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 “Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455; 2018 р., № 41, ст. 1450):

1) абзаци п’ятий і шостий пункту 2 викласти в такій редакції:

“Термін “суб’єкт владних повноважень” вживається у значенні, наведеному в Кодексі адміністративного судочинства України.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.”;

2) у пункті 6:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“організовує підключення державних електронних інформаційних ресурсів до системи шляхом укладення відповідних угод із суб’єктами владних повноважень;”;

в абзаці шостому слова “договорів на безоплатній основі щодо інформаційної взаємодії, використання реєстру сервісів та централізованих довідників” замінити словами “договорів про інформаційну взаємодію”;

3) абзац третій пункту 7 після слова “забезпечує” доповнити словом “створення,”.

5. У Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 “Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1450):

1) абзаци восьмий і дев’ятий пункту 2 викласти в такій редакції:

“7) шлюз безпечного обміну - програмне забезпечення системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, що інтегрується до інформаційної системи постачальника і отримувача та використовує відповідні засоби кваліфікованої електронної печатки.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронні довірчі послуги”.”;

2) доповнити Порядок пунктом 2-1 такого змісту:

“2-1. Для здійснення електронної інформаційної взаємодії суб’єкти владних повноважень застосовують виключно засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки відповідно до вимог частин другої і третьої статті 17 Закону України “Про електронні довірчі послуги”.”;

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Для організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів суб’єкти владних повноважень використовують засоби програмного комплексу Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів (далі - Національний реєстр).”;

4) абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:

“7. Оформлення заявки постачальника завершується створенням кваліфікованих електронних підписів керівників постачальника та Агентства, після чого автоматично:”;

5) пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Отримувач формує заявку за формою згідно з додатком 2 за допомогою засобів програмного комплексу Національного реєстру шляхом вибору з Національного реєстру тих видів даних, на отримання яких він має право згідно із законодавством.

Оформлення заявки завершується створенням кваліфікованого електронного підпису керівника або уповноваженої особи.

Заявка надсилається до Агентства з урахуванням вимог законодавства з питань документування управлінської діяльності.”;

6) абзац перший пункту 10 викласти в такій редакції:

“10. Керівник або уповноважена особа постачальника організовує розгляд отриманого проекту договору про інформаційну взаємодію протягом п’яти робочих днів та погоджує його або надає обґрунтовану відмову в погодженні із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису. Погоджений постачальником проект договору або відмова в його погодженні надсилається до Агентства та отримувача з урахуванням вимог законодавства з питань документування управлінської діяльності.”;

7) пункт 11 викласти в такій редакції:

“11. Договір про інформаційну взаємодію вважається укладеним з моменту створення кваліфікованих електронних підписів керівників або уповноважених осіб Агентства, постачальника і отримувача.”;

8) у пункті 14:

в абзаці першому слова “з автоматичним накладенням на них системою електронної печатки” замінити словами “, що автоматично засвідчуються кваліфікованою електронною печаткою”;

в абзаці другому слова “сертифікати електронних печаток” замінити словами “кваліфіковані сертифікати відкритих ключів”.вверх