Документ 328-2004-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 22.10.2014, основание - 530-2014-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 березня 2004 р. № 328
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 530 від 23.09.2014}

Про утворення Міжвідомчої комісії з координації роботи, пов'язаної з реалізацією положень Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
№ 412-р від 05.07.2004
№ 80-р від 30.03.2005
Постановою КМ
№ 147 від 15.02.2006}

{Додатково див. Лист Національної комісії регулювання електроенергетики № 01-30-12/838 від 18.02.2006}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1379 від 04.10.2006
№ 464 від 13.05.2009
№ 983 від 27.10.2010
№ 935 від 19.09.2012}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу комісію з координації роботи, пов'язаної з реалізацією положень Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України (далі - Комісія), у складі згідно з додатком.

Персональний склад Комісії затверджує її голова.

{Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 983 від 27.10.2010}

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з координації роботи, пов'язаної з реалізацією положень Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України (додається).

3. Взяти до відома, що:

функції секретаріату Комісії виконуватиме центральний апарат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики;

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 935 від 19.09.2012}

технічне та фінансове забезпечення діяльності Комісії здійснюватиме державне підприємство "Енергоринок" згідно з положеннями договору між членами оптового ринку електричної енергії України.

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 464 від 13.05.2009}

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 37

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 березня 2004 р. № 328
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 жовтня 2010 р. № 983)

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з координації роботи, пов'язаної з реалізацією положень Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України

Перший віце-прем'єр-міністр України, голова Міжвідомчої комісії

Голова НКРЕ, перший заступник голови Міжвідомчої комісії

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості, заступник голови Міжвідомчої комісії

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра юстиції

Член НКРЕ

Директор державного підприємства "Енергоринок"

Директор державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго"

Заступник Голови Держенергоефективності

Заступник начальника управління Секретаріату Кабінету Міністрів України

Народний депутат України (за згодою)

Голова Ради оптового ринку електричної енергії України (за згодою)

Президент громадської організації "Енергетична асоціація України" (за згодою)

Голова підкомісії з розвитку енергетики та енергозбереження Українського союзу промисловців і підприємців (за згодою)

{Додаток в редакції Постанови КМ № 983 від 27.10.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 935 від 19.09.2012}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 березня 2004 р. № 328

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з координації роботи, пов'язаної з реалізацією положень Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України

1. Міжвідомча комісія з координації роботи, пов'язаної з реалізацією положень Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України (далі - Комісія), є тимчасово діючим координаційно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 935 від 19.09.2012}

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

підготовка пропозицій щодо заходів, спрямованих на реалізацію положень Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України;

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 935 від 19.09.2012}

сприяння забезпеченню координації роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності з реалізації положень Концепції.

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 935 від 19.09.2012}

4. Комісія має право:

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію відповідальних працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції;

утворювати робочі групи з числа представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників) для виконання покладених на неї завдань;

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади інформацію, необхідну для провадження діяльності Комісії;

розробляти пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

{Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 935 від 19.09.2012}

5. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться не рідше ніж один раз на місяць. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж половина її членів.

6. Пропозиції та рекомендації Комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі, який підписує головуючий та відповідальний секретар.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 935 від 19.09.2012}

7. Пропозиції та рекомендації Комісії з питань, що належать до її компетенції, є обов'язковими для розгляду центральними і місцевими органами виконавчої влади.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1379 від 04.10.2006, № 935 від 19.09.2012}

8. Комісія має бланки із своїм найменуванням.вверх