Документ 328-XIV, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.07.2013, основание - 5403-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012, ВВР,
2013, N 34-35, ст.458 }
Про загальну структуру і чисельність військ
Цивільної оборони
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 5-6, ст.40 )

1. Затвердити таку загальну структуру військ Цивільної
оборони:
Головне управління сил Цивільної оборони;
сили оперативного реагування - окремі бригади, полки,
батальйони, аварійно-рятувальні загони, вузли зв'язку;
сили забезпечення.
2. Затвердити загальну чисельність військ Цивільної оборони у
кількості 10 218 осіб, у тому числі 9550 військовослужбовців.
3. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня
набрання чинності цим Законом подати до Верховної Ради України
пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України, що
випливають із цього Закону, а також привести свої
нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 грудня 1998 року
N 328-XIVвверх