Документ 324_008, действует, текущая редакция — Подписание от 17.06.1998

СПІЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ
про принципи відносин дружби і співробітництва між Україною і Гвінейською Республікою

Дата підписання:

17.06.1998

Дата набрання чинності для України:

17.06.1998

Україна і Гвінейська Республіка, які надалі іменуються "Сторони",

виходячи з прагнення своїх народів розвивати дружбу і співробітництво,

керуючись загальновизнаними нормами міжнародного права, цілями і принципами Статуту ООН,

усвідомлюючи свою відповідальність за сприяння збереженню і зміцненню миру і безпеки в світі шляхом створення в міжнародних відносинах атмосфери дружби, взаємної довіри і співробітництва,

сповнені рішучості розвивати співробітництво між собою в політичній, економічній, технічній, екологічній, культурній, гуманітарній та інших сферах на засадах рівності та взаємної вигоди,

мають намір:

1. Розвивати свої дружні відносини, які базуватимуться на принципах суверенної рівності, незастосування сили або погрози силою в міжнародних відносинах, непорушності кордонів, територіальної цілісності, мирного вирішення конфліктів, невтручання у внутрішні справи одна одної, поваги прав і основних свобод людини.

2. Проводити переговори та консультації у дусі конструктивного співробітництва з питань, що становлять взаємний інтерес в Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організаціях і форумах на різних рівнях. Консультативні зустрічі високого рівня проводитимуться з урахуванням їх необхідності і доцільності.

3. Сприяти міжнародним зусиллям, спрямованим на заохочення демонтажу всіх видів зброї масового знищення під ефективним міжнародним наглядом.

4. Розвивати всебічне співробітництво в політичній, науково-технічній, культурній і екологічній сферах на основі принципів рівності та взаємної вигоди.

5. У відповідності зі своїми національними законодавствами та виходячи з міжнародних зобов'язань, розвивати торгово-економічне співробітництво між Сторонами і забезпечити сприятливі правові та інші відповідні умови, включаючи заохочення і взаємний захист капіталовкладень для всіх форм господарської діяльності, а також полегшення умов для обігу товарів, послуг і капіталів.

6. Розвивати співробітництво в галузі захисту і покращення стану довкілля, запобігання транскордонним забрудненням, зменшення і ліквідації наслідків аварій та стихійних лих через сприяння вирішенню глобальних екологічних проблем.

7. Розширювати і поглиблювати співробітництво в галузі транспорту.

8. Зміцнювати довіру і дружбу між своїми народами, контакти між громадськими організаціями, профспілками, фондами, інститутами та закладами культури, науково-дослідними установами.

9. Сприяти й інтенсифікувати співробітництво у галузях науки, мистецтва, літератури, освіти, охорони здоров'я, засобів масової інформації (включаючи радіо і телебачення), кінематографії, туризму та спорту.

10. Співпрацювати і обмінюватись досвідом у боротьбі зі злочинністю, включаючи організовану злочинність, тероризм, незаконний обіг наркотиків, незаконний вивіз і торгівлю культурними та історичними цінностями, а також захист флори і фауни, що знаходяться під загрозою винищення, та інші види злочинності.

На основі окремих домовленостей надавати взаємну допомогу в цивільних, кримінальних та сімейних справах.

11. Надавати одна одній належне сприяння діяльності дипломатичних представництв і консульських установ іншої Сторони на своїй території.

Вчинено в м. Києві 17 червня 1998 р., у двох примірниках, кожний українською та французькою мовами, причому обидва тексти с автентичними.

За Україну

(підпис)


За Гвінейську Республіку

(підпис)вверх