Печатать   Шрифт: или Ctrl + mouse wheel

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів
України щодо встановлення відповідальності за незаконне
виготовлення, підробку марок акцизного збору або вчинення
інших протиправних дій, пов'язаних з використанням цих марок
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 52, ст. 294 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про акцизний збір на
алкогольні напої та тютюнові вироби" ( 329/95-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1995 р., N 40, ст.297) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
Внести доповнення до таких законодавчих актів України:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
{ Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }
III. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51,
ст. 1122):
1. Доповнити Кодекс ( 80731-10, 80732-10 ) статтями 164-5 та
234-2 такого змісту:
"Стаття 164-5. Реалізація, прийняття на комісію або
зберігання з метою продажу алкогольних напоїв
та тютюнових виробів, на яких немає марок
акцизного збору встановленого зразка
Реалізація, прийняття на комісію або зберігання з метою
продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає
марок акцизного збору встановленого зразка, - тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих
алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у
частині першій цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих
алкогольних напоїв та тютюнових виробів";
"Стаття 234-2. Органи державної податкової служби України
Органи державної податкової служби України розглядають справи
про адміністративні правопорушення, пов'язані з реалізацією,
прийняттям на комісію або зберіганням з метою продажу алкогольних
напоїв та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору
встановленого зразка (стаття 164-5). Від імені органів державної податкової служби України
розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право начальник Головної державної
податкової інспекції України та його заступники, начальники
державних податкових інспекцій Автономної Республіки Крим,
областей, районів, міст і районів у містах та їх заступники".
2. Частину другу статті 255 доповнити пунктом 10 такого
змісту:
"10) посадові особи органів державної контрольно-ревізійної
служби України (стаття 164-5)".
3. У першому реченні частини першої статті 265 після слів
"зазначених у статтях" доповнити цифрами "234-1, 234-2".
4. Пункт 2 статті 313 доповнити абзацом такого змісту:
"органів державної податкової служби - у справах про
адміністративні правопорушення, передбачені статтею 164-5 цього
Кодексу".
IV. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 липня 1996 року
N 323/96-ВР


Публикации документа