Про задоволення державних потреб у сільськогосподарській продукції на 1996 рік
Постановление Кабинета Министров Украины от 12.03.1996323
Документ 323-96-п, текущая редакция — Редакция от 20.07.1996, основание - 773-96-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 березня 1996 р. N 323
Київ
Про задоволення державних потреб
у сільськогосподарській продукції
на 1996 рік
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 773 ( 773-96-п ) від 20.07.96 )

На виконання Указу Президента України від 18 січня 1996 р.
N 62 ( 62/96 ) "Про задоволення державних і регіональних потреб у
сільськогосподарській продукції на 1996 рік" та відповідно до
Закону України "Про поставки продукції для державних потреб"
( 493/95-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити на 1996 рік обсяги закупівлі за державним
замовленням сільськогосподарської продукції та продовольства, а
також продовольчого зерна, елітного і сортового насіння згідно з
додатками N 1 і 2.
2. Затвердити Порядок формування обсягів і виконання
закупівлі сільськогосподарської продукції та продовольства за
державним замовленням у 1996 році (додається).
3. Міністерству фінансів, Міністерству сільського
господарства і продовольства затвердити в місячний термін порядок
надання і повернення бюджетної позички на закупівлю продовольчого
зерна, елітного і сортового насіння за державним замовленням 1996
року та порядок визначення середньозважених цін на біржових торгах
України.
4. Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям затвердити
Порядок формування обсягів і виконання закупівлі
сільськогосподарської продукції та продовольства для регіональних
потреб у 1996 році.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.22
Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 березня 1996 р. N 323
ОБСЯГИ
закупівлі сільськогосподарської продукції
та продовольства за державним замовленням у 1996 році
———————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування | Одиниця | Всього | Відповідальні | виміру | | за виконання ———————————————————————————————————————————————————————————————— Зерно - всього тис. 5000 Мінсільгосппрод
тонн Українська академія
аграрних наук
у тому числі:
продовольче зерно - " - 4550 Мінсільгосппрод
сортове та елітне - " - 450 Мінсільгосппрод
насіння Українська академія
аграрних наук
М'ясо і м'ясопродукти - " - 91,4 Мінсільгосппрод
(в перерахунку на м'ясо) Держхарчопром
Держсадвинпром
Укоопспілка
Молоко і молокопродукти - " - 586,8 - " -
(в перерахунку на молоко)
Яйця і яйцепродукти млн. 277,4 _ " _
(в перерахунку на яйця) штук
Картопля тис. 122,4 _ " _
тонн
Овочі _ " _ 60,5 _ " _
Плоди і ягоди _ " _ 2,1 _ " _
Сухофрукти _ " _ 2,1 _ " _
Цукор _ " _ 49,5 Держхарчопром
Мінсільгосппрод
Олія тис. 17,7 Держхарчопром
тонн Мінсільгосппрод
Борошно _ " _ 192 Мінсільгосппрод
Крупи _ " _ 52 _ " _
Примітки. 1. Обсяги поставок сільськогосподарської продукції
і продовольства спецспоживачам та закладення до
державного резерву в розрізі міністерств, відомств,
областей і за видами затверджуються окремими
постановами Кабінету Міністрів України. Конкретні
виконавці визначаються шляхом укладення договорів
(контрактів) на поставку продукції.
2. Розрахунки за одержану продукцію спецспоживачі
здійснюють в межах коштів, виділених у Державному
бюджеті України відповідним міністерствам і
відомствам-замовникам на їх утримання.
3. Обсяги закупівлі сільськогосподарської продукції
та продовольства можуть бути уточнені після
затвердження Верховною Радою України Державного
бюджету України на 1996 рік.

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 березня 1996 р. N 323

ОБСЯГИ
закупівлі продовольчого зерна, елітного і сортового
насіння за державним замовленням у 1996 році
(тис. тонн) ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Зерно,| У тому числі | всього|—————————————————————————— | | продоволь-| насіння | | че | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Автономна Республіка Крим 179,7 171,7 8
Області:
Вінницька 320,0 273,0 47
Волинська 90,0 88,0 2
Дніпропетровська 380,0 348,0 32
Донецька 220,0 204,0 16
Житомирська 120,0 112,0 8
Закарпатська 20,0 19,0 1
Запорізька 220 200 20
Івано-Франківська 60,0 57,0 3
Київська 195,0 163,0 32
Кіровоградська 300,0 278,0 22
Луганська 180,0 158,0 22
Львівська 105,0 101,0 4
Миколаївська 300,0 281,0 19
Одеська 320,0 292,0 28
Полтавська 300,0 268,0 32
Рівненська 90,0 84,0 6
Сумська 150,0 129,0 21
Тернопільська 170,0 161,0 9
Харківська 350 325 25
Херсонська 260,0 238,0 22
Хмельницька 220,0 196,0 24
Черкаська 230,0 196,0 34
Чернівецька 70,0 67,0 3
Чернігівська 150,0 140,0 10
м. Севастополь 0,3 0,3 - _________
Всього 5000,0 4550,0 450
Примітка. Державне замовлення на закупівлю продовольчого
зерна, елітного і сортового насіння зернових
культур за видами установлюється в розрізі областей
Мінсільгосппродом. ( Додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 773 ( 773-96-п ) від 20.07.96 )
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 березня 1996 р. N 323
ПОРЯДОК
формування обсягів і виконання закупівлі
сільськогосподарської продукції та продовольства
за державним замовленням у 1996 році
1. Обсяги закупівлі сільськогосподарської продукції та
продовольства за державним замовленням визначаються Кабінетом
Міністрів України в межах коштів, передбачених для цього у
Державному бюджеті України, та бюджетних позичок, наданих
заготівельним підприємствам і організаціям агропромислового
комплексу під державний контракт у 1994 - 1995 роках, що
підлягають поверненню. 2. Державним замовником на закупівлю продовольчого зерна,
елітного і сортового насіння є Мінсільгосппрод. Поставка сільськогосподарської продукції та продовольства
для задоволення потреб спецспоживачів здійснюється шляхом
укладення з виконавцями договорів у межах бюджетних коштів,
виділених відповідним міністерствам і відомствам-замовникам на їх
утримання. 3. У державному замовленні на закупівлю
сільськогосподарської продукції виконавцями можуть бути визначені
підприємства, організації та інші сільськогосподарські
товаровиробники усіх форм власності. 4. Визначені Кабінетом Міністрів України обсяги на закупівлю
продовольчого зерна, сортового і елітного насіння,
сільськогосподарської продукції та продовольства є підставою для
укладення заготівельними підприємствами і організаціями замовників
договорів із сільськогосподарськими товаровиробниками. Зазначені договори реєструються в інспекції заготівель і
якості сільськогосподарської продукції. Зведена інформація
ведеться Мінсільгосппродом. 5. Закупівля зерна за державним замовленням на біржовому
ринку України провадиться брокерськими конторами Мінсільгосппроду
шляхом укладення спотових та форвардних контрактів на умовах
повного або часткового авансування з відстроченням остаточного
розрахунку на термін до 9 місяців, але не пізніше ніж до
закінчення 1996 року. 6. Продовольче зерно, елітне і сортове насіння, закуплені за
державним замовленням, розподіляються Мінсільгосппродом між
споживачами за погодженням з Кабінетом Міністрів України. 7. Фінансування закупівлі за державним замовленням
продовольчого зерна, сортового насіння здійснюється шляхом надання
бюджетної позички заготівельним підприємствам Мінсільгосппроду, а
елітного насіння зернових культур відповідно науково-дослідним
установам через органи Мінфіну на місцях у порядку, визначеному
Мінфіном і Мінсільгосппродом та Українською академією аграрних
наук. За рахунок бюджетної позички товаровиробникам відповідно до
укладених контрактів надається не пізніше 5 липня поточного року
аванс у розмірі не менш як 60 відсотків вартості продукції,
обчисленої за цінами згідно з додатком, у тому числі 25 відсотків
- протягом двох тижнів після укладення контракту. У рахунок оплати сільськогосподарської продукції, що
закуповується за державним замовленням, товаровиробникам за їх
згодою можуть поставлятися матеріально-технічні ресурси, в тому
числі через постачальницько-збутові та заготівельні підприємства і
організації. Грошові аванси надаються товаровиробникам для придбання
матеріально-технічних ресурсів, на інші витрати, пов'язані з
виробництвом продовольчого зерна, сортового та елітного насіння,
шляхом перерахування коштів на спеціальний рахунок "Урожай-96",
відкритий в установах банків відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 14 серпня 1995 р. N 652 ( 652-95-п ) згідно
з договорами, або для оплати рахунків сільськогосподарських
товаровиробників на придбання матеріально-технічних ресурсів. 8. Укладення державних контрактів і видача авансів
провадяться з урахуванням можливості господарства щодо погашення
грошових та матеріально-технічних ресурсів, отриманих і не
погашених у 1994 - 1995 роках. Не надаються аванси товаровиробникам, які мають
заборгованість за бюджетними позичками, отриманими під державний
контракт на зерно у 1994 - 1995 роках і термін погашення яких не
перенесено в установленому порядку на 1996 рік. У разі пошкодження посівів через стихійне лихо, що не дає
можливості товаровиробникам виконати поставки за державним
замовленням, за висновками спеціально створених районних комісій
надання авансів товаровиробникам припиняється. 9. У рахунок одержаних авансом коштів та
матеріально-технічних ресурсів сільськогосподарські
товаровиробники поставляють заготівельним підприємствам зерно за
державним замовленням у кількості, обчисленій виходячи із сум
авансу та середньозважених цін, що фактично склалися на момент
одержання авансу кожним виконавцем контракту на біржових торгах
України за спотовими контрактами. Остаточний розрахунок за все зерно, поставлене в рахунок
державного замовлення, провадиться виходячи з його загальної
кількості, рівня середньозважених цін, що складуться на біржових
торгах України за спотовими контрактами на момент оплати, за
відрахуванням раніше виданого авансу. Проавансована частина підлягає обов'язковій поставці в
державні ресурси до 1 вересня 1996 р., а непроавансована - до 1
грудня ц. р. та приймається на відповідальне безкоштовне
зберігання заготівельними підприємствами. У разі непроведення остаточних розрахунків з
товаровиробниками до 1 січня 1997 р. вони мають права самостійно
реалізувати це зерно. При цьому витрати, пов'язані із зберіганням
цієї частини зерна, компенсуються за рахунок державного бюджету. 10. Витрати на транспортування та зберігання продукції, що
реалізується в державні ресурси, провадяться за рахунок
заготівельника. Витрати на зберігання продукції, що реалізується
іншим споживачам, відшкодовуються її власником. 11. За відсутності у товаровиробника у зв'язку з
несприятливими умовами продовольчого зерна, елітного і сортового
насіння, необхідних для поставки за державним замовленням,
розрахунки за отримані бюджетні позички 1996 року провадяться з
дозволу Кабінету Міністрів України зерном інших культур в
еквівалентній кількості за цінами, згідно з якими здійснювалось
авансування. 12. Повернення бюджетної позички, наданої на закупівлю
сільськогосподарської продукції за державним замовленням,
здійснюється заготівельними підприємствами і організаціями в міру
реалізації продукції, але не пізніше 1 вересня 1997 року. 13. У разі невиконання або неналежного виконання державного
замовлення на поставку сільськогосподарської продукції та
продовольства для державним потреб виконавці та замовники несуть
відповідальність згідно із законодавством.
Додаток
до Порядку формування обсягів і виконання
закупівлі сільськогосподарської продукції та
продовольства за державним замовленням у 1996 році
РІВЕНЬ
закупівельних цін на зерно для визначення розміру
авансування сільськогосподарських товаровиробників
з метою закупівлі зерна за державним замовленням 1996 року
(у тис. крб. за тонну базисних кондицій -
без ПДВ та витрат, пов'язаних з доставкою
до хлібоприймального підприємства)
————————————————————————————————————————————————————————————————— | Рівень цін ————————————————————————————————————————————————————————————————— Пшениця тверда:
I класу 32200
II класу 30100
III класу 28200
IV класу 27500
V класу 12700
Пшениця м'яка: вищого класу (сильна із вмістом клейковини не
менш як 35 відсотків) 31600
I класу (сильна із вмістом клейковини від 32 28000
до 36 відсотків)
II класу (сильна із вмістом клейковини від 28
до 32 відсотків) 20800
III класу (цінна із вмістом клейковини від 23
до 28 відсотків) 18900
IV класу (із вмістом клейковини від 18
до 23 відсотків) 17050
V класу (із вмістом клейковини більш від 18
відсотків III групи якості та із вмістом 12700
клейковини 10 - 18 відсотків I і II групи якості)
Жито за групами якості:
А 18900
Б 12700
Кукурудза:
I класу 23700
II класу 20800
III класу 16700
Рис - необрушений:
вищого класу 74400
I класу 69500
II класу 63250
III класу 57400
Гречка:
I класу 50700
II класу 47300
III класу 43700
Просо:
I класу 31600
II класу 29700
III класу 24400
Овес:
I класу 24400
II класу 22500
III класу 21700
IV класу 12700
Ячмінь:
пивоварний 21900
I класу 18000
II класу 12700
Горох:
I класу 26900
II класу 24400
III класу 21900

Примітки: 1. На кукурудзу кременистих сортів установлюється
надбавка у розмірі 15 відсотків закупівельної ціни.
Кукурудза кременистих сортів, що відповідає нормам I
класу, оплачується за закупівельною ціною,
встановленою для кукурудзи I класу.
2. На пшеницю, рис, гречку, просо, овес та кукурудзу,
що вирощені без застосування пестицидів і призначені
для виробництва продуктів дитячого та дієтичного
харчування, встановлюється доплата у розмірі 30
відсотків до закупівельної ціни.
3. Ціни на сортове і елітне насіння зернових культур
визначаються виходячи із цін на товарне зерно та
діючих сортових надбавок.вверх