Про віднесення областей та міст до груп за оплатою праці
Постановление Кабинета Министров Украины от 10.06.1992320
Документ 320-92-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.01.2006, основание - 614-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 червня 1992 р. N 320
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 614 ( 614-2005-п ) від 21.07.2005 )
Про віднесення областей та міст
до груп за оплатою праці
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 655 ( 655-93-п ) від 19.08.93 )
( Додатоков див. Постанову КМ
N 2288 ( 2288-99-п ) від 13.12.99 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 375 ( 375-2002-п ) від 28.03.2002 )

З метою упорядкування віднесення областей та міст до груп за
оплатою праці працівників установ і організацій, посадові оклади в
яких установлюються залежно від цих груп, Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити показники для віднесення областей (крім
Київської області) та міст (крім мм. Києва і Севастополя) до груп
за оплатою праці працівників установ і організацій, посадові
оклади в яких установлюються залежно від цих груп, згідно з
додатком.
Прирівняти м. Київ, Київську область до областей поза групою
та м. Севастополь до областей другої групи за оплатою праці
зазначених працівників. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 375
( 375-2002-п ) від 28.03.2002 )
2. Установити, що:
віднесення міст, яким надано статус міста-курорту, до груп за
оплатою праці працівників установ і організацій, посадові оклади в
яких установлюються залежно від цих груп, провадиться відповідно
до показників, затверджених цією постановою, із застосуванням
коефіцієнта 2,0;
перегляд груп областей (крім Київської області) та міст (крім
мм. Києва і Севастополя) за оплатою праці працівників указаних
установ і організацій провадиться відповідно главами обласних
державних адміністрацій і виконавчими комітетами міських Рад
народних депутатів раз на рік за статистичними даними про
чисельність наявного в області, місті населення за станом на
1 січня поточного року. ( Абзац третій пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 375 ( 375-2002-п ) від
28.03.2002 )
Нові посадові оклади працівників запроваджуються згідно із
рішенням про перегляд групи області, міста.
У разі коли при застосуванні зазначених показників знижується
діюча група, за областю, містом зберігається раніше встановлена
група протягом одного календарного року.
3. Міністерству охорони здоров'я, Міністерству охорони
навколишнього природного середовища, Міністерству економіки і
Міністерству фінансів України з участю Ради Федерації незалежних
профспілок України подати у серпні ц. р. Кабінетові Міністрів
України пропозиції щодо порядку надання містам статусу
міста-курорту.
4. Міністерству фінансів України взяти під контроль
правильність віднесення областей і міст до груп за оплатою праці
працівників установ і організацій, посадові оклади в яких
установлюються залежно від цих груп.

Прем'єр-міністр України В. ФОКІН
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА
Інд.18
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 червня 1992 р. N 320
П О К А З Н И К И
для віднесення областей (крім Київської області)
та міст (крім мм. Києва і Севастополя) до груп за
оплатою праці працівників установ і організацій,
посадові оклади в яких установлюються залежно
від цих груп
( Назва Додатку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 375 ( 375-2002-п ) від 28.03.2002 )
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Групи за оплатою праці | Чисельність населення, тис. —————————————————————————————————————————————————————————————————— I. Області
Поза групою понад 2000
I група понад 1200 до 2000
II група до 1200 II. Міста
З чисельністю населення
понад 1 млн. чол. понад 1000
Поза групою понад 500 до 1000
I група понад 200 до 500
II група понад 80 до 200
III група понад 30 до 80
Не відносяться до груп до 30
за оплатою праці
——————————————————————————————— Примітка. По містах, до складу міських Рад народних депутатів
яких відносяться в установленому порядку інші населені пункти,
приймається загальна чисельність населення, що віднесена до
міської Ради народних депутатів. Міста з чисельністю населення до 30 тис. чоловік, які в
установленому порядку віднесені до міст обласного підпорядкування,
відносяться до III групи міст за оплатою праці працівників установ
і організацій. ( Примітку додатка доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 655 ( 655-93-п ) від 19.08.93 )

Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТАвверх