Документ 3196-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 14.12.2005
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 05.01.2006. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2005 рік" (щодо
використання коштів від продажу акцій ВАТ "Криворізький
гірничо-металургійний комбінат "Криворіжсталь")
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 12, ст.108 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Закон України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"
( 2285-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 17-19,
ст. 267, N 29, ст. 380, N 33, ст. 430, N 34, ст. 441; 2006 р.,
N 4, ст. 59) доповнити статтею 102-3 такого змісту:
"Стаття 102-3. Установити, що 1 відсоток надходжень від
продажу державного пакета акцій ВАТ "Криворізький
гірничо-металургійний комбінат "Криворіжсталь", одержаних у 2005
році, перераховується протягом трьох робочих днів з дня набрання
чинності цим Законом на рахунки спеціальних фондів відповідно
міського бюджету міста Кривий Ріг - 0,7 відсотка надходжень та
обласного бюджету Дніпропетровської області - 0,3 відсотка
надходжень.
Зазначені кошти використовуються на заходи, пов'язані з
вирішенням екологічних та соціально-економічних проблем відповідно
міста Кривий Ріг та прилеглих до нього населених пунктів
Дніпропетровської області".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Залишки коштів, перерахованих згідно з цим Законом на
рахунки спеціальних фондів міського бюджету міста Кривий Ріг та
обласного бюджету Дніпропетровської області, не підлягають
вилученню на кінець бюджетного періоду і за рішенням відповідної
ради використовуються з урахуванням їх цільового призначення на
проведення відповідних заходів у наступному бюджетному періоді.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 14 грудня 2005 року
N 3196-IVвверх