Документ 3176-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 05.04.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 30.04.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 19
Декрету Кабінету Міністрів України
"Про стандартизацію і сертифікацію"
щодо методики розрахунку вартості робіт,
пов'язаних з обов'язковою сертифікацією продукції
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 40, ст.402 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 19 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня
1993 року N 46-93 ( 46-93 ) "Про стандартизацію і сертифікацію"
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 27, ст. 289)
доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4. Методика розрахунку вартості робіт, пов'язаних з
обов'язковою сертифікацією продукції, затверджується Кабінетом
Міністрів України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 5 квітня 2011 року
N 3176-VIвверх