Документ 317а-06, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.09.2001, основание - 2341-III

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втратив чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 -
набуває чинності з 01.09.2001 )
Про внесення змін і доповнень до статей 239, 249 і 251
Кримінального кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1965, N 19, ст. 317 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 26 січня
1965 року "Про внесення змін і доповнень до статей 9, 19 і 21
Закону про кримінальну відповідальність за військові злочини"
(Відомості Верховної Ради СРСР, 1965 р., N 5, ст. 58) Президія
Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
Внести до статей 239, 249 і 251 Кримінального кодексу
Української РСР ( 2001-05 , 2002-05 ) такі зміни і доповнення:
1. Доповнити статтю 239 "Самовільна відлучка" пунктом "г"
такого змісту:
"г) Діяння, передбачені пунктом "а" цієї статті, при
пом'якшуючих обставинах - тягнуть застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних
Сил Союзу РСР".
2. Викласти пункти "а", "в" і "г" статті 249 "Порушення
статутних правил караульної служби" так:
"а) Порушення статутних правил караульної (вахтової) служби і
виданих на розвиток цих правил наказів і розпоряджень, вчинене в
караулах і на постах по охороні складів з боєприпасами, зброєю,
бойовою технікою або інших об'єктів, які мають важливе значення, - карається позбавленням волі на строк від шести місяців до
трьох років";
"в) Порушення статутних правил сторожової або патрульної
служби, що спричинило шкідливі наслідки, для відвернення яких
призначено сторожовий караул (пост) або патруль, - карається позбавленням волі на строк від одного року до п'яти
років або направленням у дисциплінарний батальйон на строк від
трьох місяців до двох років";
"г) Діяння, передбачені пунктами "а" і "в" цієї статті,
вчинені у воєнний час або бойовій обстановці, - караються позбавленням волі на строк від двох до семи років".
3. Викласти найменування статті 251 і пункт "а" цієї статті в
такій редакції:
"С т а т т я 251. Порушення правил несення бойового дежурства
а) Порушення правил несення бойового дежурства по охороні
недоторканності сухопутного, морського чи повітряного простору
СРСР, або по відверненню раптового нападу на Радянський Союз,
вчинене особою, яка входить до складу дежурної зміни бойового
розрахунку, екіпажу, поста чи іншого дежурного підрозділу, - карається позбавленням волі на строк від одного року до п'яти
років".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР Д.КОРОТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР А.ЗЛЕНКО
м. Київ, 26 квітня 1965 р.вверх